Truineer Nieuws melden?

Werken in de Opcosenstraat

Midden januari worden fietspaden aangelegd in de Opcosenstraat in Kozen-Nieuwerkerken. Hou daar rekening mee als je die kant uit moet. De aannemer begint op de grens met Sint-Truiden.

Midden januari start aannemer Claes met de aanleg van fietspaden in de Opcosenstraat.
De aannemer begint op de grens met Sint-Truiden aan de kant van de onpare huisnummers. Er wordt telkens een zone van ongeveer 200 meter aangelegd en volledig afgewerkt (inclusief de aanpassing aan de inritten van de woningen).
Voor de werken in deze zones zal het doorgaand verkeer in de Opcosenstraat mogelijk blijven met behulp van tijdelijke verkeerslichten.
Voor de aanleg van het verkeersplateau ter hoogte van de woningen met huisnummers 21 en 27 zal de aannemer de Opcosenstraat volledig onderbreken en zal er een omleiding voorzien worden via de Heidestraat, Basiliekstraat en Bergstraat. Deze fase is gepland voor eind maart/ begin april 2021.
Let op: de timing van deze werken is natuurlijk erg afhankelijk van de weersomstandigheden.