Truineer Nieuws melden?

Vlaams parlementslid vraagt met gift aandacht voor dierenasielen

Op 22 januari bracht Vlaams parlementslid Roosmarijn Beckers een kruiwagen met diereneten naar het dierenasiel van Sint-Truiden om aandacht te vragen voor de penibele situatie van dierenasielen.

Met deze symbolische gift wil ze met haar partij Vlaams Belang de aandacht vestigen op de belangrijke maatschappelijke rol die dierenasielen innemen en de veelal beperkte middelen waarover ze beschikken.

“Te veel moeten dierenasielcentra afhangen van vrijwilligers en giften”, vertelt Beckers. “Met onze bescheiden gift dragen we daar een steentje aan bij, maar we willen niet dat het daarbij blijft. Dierenwelzijn is immers geen hobby-aangelegenheid, maar gaat ons allen aan. De Vlaamse overheid moet zich dan ook meer bekommeren over de honderden dierenasielen in Vlaanderen en voorzien met voldoende middelen. De dieren die er verblijven moeten aangenaam kunnen leven en de mensen die er werken hun boterham kunnen verdienen.”