Truineer Nieuws melden?

Doet naa èèndelèk ene kir óer oeëge oupe

Ich verstón ter niks nemee van…….

Ik begrijp er niks meer van.

 

Strenge regeltjes voor wie thuis blijft

Maar grenzen open voor vakanties naar rode zones

Doet naa èèndelèk ene kir óer oeëge oupe

 

Eerst hoge sterftecijfers door eerlijkheid

Nu de laagste vaccinatiecijfers door voorzichtigheid

Ve zen ant suggele ver ont mattele te geroaken

 

Geen vuurwerk van Eupen tot Oostende

Maar wel vuurtje stoken in de straten van Brussel

Da ienk  mich m’n kloeëte-n aat

 

Een avondklok vanaf 10 uur in Wallonie

Maar ééntje vanaf middernacht in Vlaanderen

Wa zèn se allemòòl on’t fokkedeire

 

Voor Corona was de staatsschuld het grote probleem

Sindsdien is er nooit meer met geld en subsidies gegooid

Dèè zèn nè vàn un ieëste luiges gebòste

 

We mogen niet op café, of restaurant of aan het feest

En toch nooit eerder zoveel alcoholcontroles op straat

Wa’n sirrek. Uiverègse minse.

 

Steeds meer trajectcontroles, zelfs op Gingelomse wegen

Maar 2/3 van die controles werkt nog altijd niet

En klein scheit in en groeëte flès

 

Nultolerantie voor geweld tegen de politie

Maar nooit eerder zoveel geweld tegen de politie gezien

Et tribbenoal is kroemp èn ei bùl ònder z’n èrrem

 

Een modaal koppel mag één knuffelcontact hebben

In kerken, moskees en synagogen mag het tot 15

Et ienk tevànàf vàn wàffere kàànt dzje et beziet

 

Europa wil samen één blok vormen, zeggen de lidstaten

Maar een gezamenlijke aanpak van corona is teveel gevraagd

Dàn bezien se makààndere gelèk en kaa no ene-n trèèn

 

Zoe kóene ve nog oere dourgón

Taagegeeve, et is àllemòòl gieën oorsnèèn op ene klètskop

Ma zèllefs àl zèè dzje zoe stoem as et pjààt vàn Kristus

Dàn nog krèèg dzje vàn àl da gezieëver ene kop gelèk ene bàllong