Truineer Nieuws melden?

Politie reageert: “parkeer-terrorisme rond O.LV-kerk klopt niet, bewijzen de cijfers”

Politie pikt  uitspraak ‘verbaliseer-terrorisme’  van een drietal horecabazen in de schaduw van de O.L.V.-kerk niet. Klanten take-away zouden aan de lopende band worden opgeschreven. “Wet is wet. Bovendien in Ridderstraat gedurende hele maand januari 7 pv’s, amper 1 aan H.Hartplein”, luidt het bij de politie.

Bericht van de politie
Op sociale meduia verscheen n een bericht inzake het “verbaliseer-terrorisme” van de politie. Wij willen hier toch even op reageren gezien dit bericht een compleet foutief beeld geeft van de werkelijke situatie.
De politie hanteert een verkeersbeleid goedgekeurd door het politiecollege én de politieraad. Op 22 juni 2020 werd dit beleid nog voorgesteld aan de raadsleden.
Doel van onze verkeerscontroles is het zorgen voor de naleving van de verkeersregels én bijdragen aan de verkeersveiligheid. Dit betekent niet dat elke overtreder steeds geverbaliseerd zal worden. Elke verkeerssituatie wordt beoordeeld in functie van de soort overtreding, het opleveren van gevaarlijke situaties, recidive,…
Wij proberen ook steeds de overtreder bewust te maken van de overtreding die hij/zij heeft begaan. In het kader van het parkeren werden volgende prioriteiten vastgelegd:
– Parkeren op het voetpad
– Parkeren op het fietspad of oversteekplaatsen voor voetgangers
– Parkeren op plaatsen voor mindervaliden
– Parkeren op laad- en loszones
– Gevaarlijk parkeren (bochten, geen vrije doorgang voor hulpdiensten,…)
Parkeren op een voetpad levert altijd een gevaarlijke situatie op, zelfs al is het maar voor een paar minuten. De voetganger wordt immers gedwongen op de weg te lopen.
Daar waar in het artikel gesproken wordt van tientallen boetes die werden uitgereikt, is de werkelijkheid ook weer anders: in de Ridderstraat werden gedurende de ganse maand januari 7 bestuurders geverbaliseerd en op het Heilig Hartplein 1 bestuurder. Er wordt m.a.w. geen jacht gemaakt in de buurt van horecazaken, maar wij verwachten wel dat er correct geparkeerd wordt in de binnenstad en verbaliseren waar nodig.
Verkeersveiligheid blijft hoe dan ook een zeer belangrijke thema in onze werking!