Truineer Nieuws melden?

Bredere testing en verbod buitenschoolse activiteiten onder de 13

Alle actoren in de aanpak van de Coronacrisis hebben besloten om in zeven Limburgse gemeenten, waaronder Sint-Truiden, breder te gaan testen en buitenschoolse activiteiten voor kinderen onder de 13 per direct stop te zetten.

Mededeling

Op dinsdag 19 januari 2021 vond er een eerste overleg plaats tussen de stad Sint-Truiden en de gouverneur en met volgende partners: Agentschap Zorg en Gezondheid, Eerstelijnszone Haspengouw, Federale Overheidsdienst volksgezondheid, Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en het regionaal ziekenhuis Sint-Trudo. Dit naar aanleiding van een aantal alarmerende besmettingen binnen de kleuter- en basisschool ‘Het Schuttershof’ en groepsopvang ‘De Egeltjes’. In onderlinge afstemming werd uit voorzorg beslist om breed te testen bij alle leerlingen en personeelsleden van kleuter- en basisschool Schuttershof op woensdag 20 januari. Dit gebeurde in het mini-testcentrum in de Trudosporthal van Sint-Truiden.

Uit de resultaten blijkt dat ongeveer één op zes personen positief testte op COVID-19. Gezien een eerdere bevestiging van 2 besmettingen met de Britse variant is er een sterk vermoeden dat deze zich binnen de school bevond. Gezien deze onrustwekkende resultaten uit de eerste testing, werden er vandaag opnieuw een 300-tal testen bij leerlingen en personeelsleden uitgevoerd waarvan de resultaten nog moeten binnenlopen. Daarop volgend vond er vanavond opnieuw topoverleg plaats om de strategie bij te stellen met als doel een beter beeld van de omvang te schetsen en een bredere uitbraak te voorkomen.

In consensus is beslist om volgende maatregelen te nemen:

  • De testing in de regio Sint-Truiden (beperkt tot het grondgebied van de Eerstelijnszone Haspengouw) vanaf morgen uit te breiden naar:
    • de klassen waar zich hoog risicocontacten bevinden van positief geteste personen, incl. internaat;
    • de ouders van positief geteste leerlingen;
    • de kinderen jonger dan 6 jaar uit de reeds geteste collectiviteiten, kleuter- en basisschool Schuttershof en Momentum in Sint-Truiden, maar enkel bij de kinderen waarvan de ouders zich vrijwillig aanbieden in het testcentrum in Sint-Truiden.

Alle betrokkenen zullen hiervan persoonlijk verwittigd worden door de school of het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en ontvangen een uitnodiging.

  • Alle buitenschoolse activiteiten (incl. kampen) voor kinderen onder 13 jaar stop te zetten vanaf vrijdag 22 januari 2021 en ten minste tot en met vrijdag 12 februari 2021 op het grondgebied van de volgende steden en gemeenten: Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Gingelom, Heers, Wellen, Borgloon en Alken. We rekenen daarbij ook op het verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders in deze gemeenten om hun kinderen onder 13 jaar ook niet te sturen naar buitenschoolse vrijetijdsactiviteiten elders in Limburg of daarbuiten.

Vb. Kind van 8 jaar uit Alken dat voetbalt bij een club in Hasselt of kind van 5 jaar uit Nieuwerkerken dat tekenles volgt in Landen. Daar vragen we om dit – gezien het doel het indijken van de verspreiding is – ook niet te doen minstens tot en met 12 februari 2021.

We zijn ons er ten volle van bewust dat dit een ernstige inperking is in de vrijheid van de kinderen in deze regio en dat dit ook een impact heeft op het hele gezin. Echter, de ernst van deze situatie laat ons geen andere keuze. We volgen de evolutie op de voet op. We beogen met deze bijkomende preventieve maatregelen de bredere verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan.

Het is en blijft van het grootste belang om de zes gouden coronaregels te blijven volgen. Deze maatregelen bieden nog steeds de beste bescherming tegen het virus, ongeacht de variant.

Gouverneur Jos Lantmeeters                                    Burgemeester Veerle Heeren