Truineer Nieuws melden?

Besmettingen bij personeel en patiënten op drie afdelingen in ons ziekenhuis

Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden heeft tijdens de voorbije dagen besmettingen met Covid-19 vastgesteld op drie afdelingen, zowel bij patiënten als bij personeel. Er volgen drastische maatregelen. De meeste geplande opnames en ambulante behandelingen worden alvast stopgezet tot 1 februari.

© Rajendra Rasaily

Al geruime tijd test Sint-Trudo patiënten die langer in het ziekenhuis verblijven preventief op Covid-19. Tijdens de kerstperiode werden op die manier voor het eerst besmettingen met SARS-CoV-2 vastgesteld bij patiënten buiten de Covid-afdeling. Eerst op de afdeling geriatrie, snel daarna op een tweede geriatrische afdeling. Op dat ogenblik werd meteen beslist om alle patiëntenbezoek in het ziekenhuis stop te zetten.

Maatregelen als het voortdurend testen van personeelsleden, het stopzetten van alle ziekenbezoek, een strikte thuisquarantaine van besmette medewerkers, het gebruik van correcte beschermingsmaterialen op alle afdelingen, nauwgezette compartimentering van afdelingen en personeel en strikte procedures bleken echter niet afdoend om verdere besmetting te vermijden. Deze maatregelen werden telkens in nauwe samenspraak met de gezondheidsinspectie genomen.

Ondanks de ervaring van artsen en zorgpersoneel rond corona, en de meest strikte veiligheidsmaatregelen, werden begin januari nieuwe besmettingen vastgesteld, deze keer op de afdeling neuro-cardio. Na het testen bleken uiteindelijk 10 van de 24 personeelsleden en 13 patiënten van die afdeling besmet. We verwachten elk moment de resultaten door te krijgen van de labo’s die onderzoeken of het hier over een meer besmettelijke variant gaat.

De meeste geplande opnames en ambulante behandelingen worden alvast stopgezet tot 1 februari.

Alle zorg die via een aparte stroom kan opgezet worden of die levensnoodzakelijk is kan wel doorgaan in het ziekenhuis:

–          consultaties

–          dialysecentrum

–          oncologisch dagziekenhuis (kankerbehandelingen)

–          vitale functies van het ziekenhuis blijven beschikbaar, om de  essentiële zorg binnen de regio Sint-Truiden te garanderen. Daarbij gaat het in eerste instantie om de spoedafdeling, maar achterliggend ook het operatiekwartier, de labo’s, medische beeldvorming en materniteit.

Voor de zorg die blijft doorgaan in het ziekenhuis blijft een strikte compartimentering gelden met toegewezen personeel per afdeling. Het ziekenhuis voorziet een zeer intensieve screening van patiënten en personeel.

Het uitleveren van de vaccins komt niet in het gedrang, omdat de apotheek via een aparte ingang bereikt kan worden en het hier over korte transacties gaat.

Onze absolute prioriteit ligt uiteraard bij al onze patiënten, maar onze gedachten gaan zeker ook uit naar al onze medewerkers die zich al bijna een jaar voluit inzetten voor het bestrijden van Covid-19, bovenop de normale dagelijkse zorg. Ook onder het personeel tellen we op dit moment 33 besmettingen.

Enkele cijfers

Eerste besmetting in geriatrie-afdeling: 23 december

Besmetting in een tweede geriatrie-afdeling: 2 januari

Besmetting op afdeling neuro-cardio: 10 januari

Aantal opgenomen Covid-19 patiënten op dit ogenblik: 33

Aantal besmettingen onder personeelsleden: vanaf 18 oktober in totaal 57, waarvan 30 in de laatste week

Sint-Trudo telt ongeveer 1.100 medewerkers, en 310 erkende bedden.

Het ziekenhuis staat in nauw contact met de verschillende overheidsinstellingen rond volksgezondheid om patiënten, personeel en derden zo goed mogelijk te beschermen.