Truineer Nieuws melden?

Stad verlengt contract Brede School met drie jaar

Foto genomen lang voor Corona. Schepen Hilde Vautmans (Open VLD) is blij dat de stad tijdens de gemeenteraad besliste om in het kader van zinvolle buitenschoolse activiteiten het contract met Brede School te verlengen voor drie jaar.

De stad Sint-Truiden heeft sinds 2014 een samenwerking met vzw IN-Z in het kader van de brede schoolwerking. vzw IN-Z organiseert naschoolse vrijetijdsactiviteiten in twaalf verschillende scholen en staat in voor het opzetten van diverse taalstimuleringsprojecten. Het stadsbestuur wil de komende jaren extra middelen vrij maken voor deze specifieke werking en breidt de samenwerking met vzw IN-Z verder uit. Dat werd beslist op de gemeenteraad van maandag 25 januari.

 

De voorbije jaren werkten de stad Sint-Truiden en vzw IN-Z succesvol samen voor het opzetten van naschoolse vrijetijdsactiviteiten, zoals muziek, workshops en sport. Ook het aanbieden van een aantal taalstimuleringsprojecten voor anderstalige nieuwkomers kon rekenen op het nodige succes. Daarom heeft het stadsbestuur beslist om de samenwerking met vzw IN-Z verder te zetten en uit te diepen. Zo zullen vanaf dit jaar extra brugfiguren kunnen ingezet worden om de projecten te organiseren.

 

Positieve evaluatie

“We merken dat het aanbod dat we samen met vzw IN-Z kunnen realiseren heel wat positieve effecten heeft. Zo zorgt het aanbieden van een brede leer-en leefomgeving er onder meer voor dat meer dan 9000 kinderen op een laagdrempelige wijze kennis konden maken met allerhande activiteiten. Door deze deelname aan vrijetijdsactiviteiten worden de ontwikkelingskansen van elk kind in onze stad  gemaximaliseerd. Via taalstimuleringsoefeningen wordt ook gewerkt aan de onderwijsachterstand die sommige leerlingen ondervinden. En worden er duurzame tewerkstellingsmogelijkheden gecreëerd voor mensen uit kwetsbare doelgroepen : zij worden namelijk ingezet als brugfiguren”, legt schepen van Flankerend Onderwijsbeleid Hilde Vautmans uit.

Investeren in de toekomst

Brede School wordt nu  een structurele partner in het lokaal samenwerkingsverband BKO Sint-Truiden dat moet worden opgericht in het kader van het nieuwe decreet over de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang en de afstemming tussen de buitenschoolse activiteiten. De stad investeert de tot 2024 jaarlijks 103 250 euro in de nieuwe samenwerking.

 

Samenwerking

Het welzijn en de ontwikkeling van alle kinderen in onze stad is een belangrijk speerpunt van ons beleid. Door de goede samenwerking met vzw IN-Z de voorbije jaren, werden al heel wat stappen in de goede richting gezet. Het verlengen en uitbreiden van de samenwerking moet er ook de komende jaren voor zorgen dat kinderen de nodige aansluiting kunnen vinden met het vrijetijdsaanbod”, besluit burgemeester Veerle Heeren.