Truineer Nieuws melden?

PRIMEUR – 1 of 2 vaccinatiecentra klaar tegen maart: “We zullen klaar zijn eens de vaccins er zijn!”

Vandaag werden de inwoners van woonzorgcentrum Triamant ingeënt met het Pfizer-vaccin. “Dit was voor onze stad en mezelf een dag van hoop om elkaar terug te ontmoeten”, aldus een emotionele burgemeester Veerle Heeren. “Op 14 januari is het de beurt aan Villa Rosa en Home Elizabeth, op 18 januari Den Akker en op 22 januari Serrenhof. Hierna volgen nog onmiddellijk het zorgpersoneel van de woonzorgcentra. Na de woonzorgcentra komen de andere collectieve zorginstellingen en hun vrijwilligers aan bod. Vervolgens is het aan de zorgmedewerkers en medewerkers van de ziekenhuizen en de eerstelijnsgezondheidszorg. En in maart zullen we klaar zijn met 1 of 2 grote vaccinatiecentra.”

© Burgemeester Veerle Heeren

Burgemeester Veerle Heeren wil klaar zijn als de vaccins er zijn
“We hebben op 10 dagen een schakelzorgcentrum ‘De Kroon’ kunnen organiseren, dat was veel werk op heel korte tijd. Net zoals we op heel korte tijd samen met de huisdokters het triagecentrum hebben opgezet in de Trudo Sporthal. We zullen dus klaar zijn begin maart om, eens de vaccins er zijn, mensen te kunnen inenten. We hebben een vaccinatiecel opgericht binnen onze veiligheidscel en zijn bezig met locatiebezoeken. Begin volgende week heeft men ons beloofd de draaiboeken te bezorgen vanuit de Vlaamse Overheid. Alles gebeurt in overleg met de eerstelijnszone. Er volgt ook een communicatiecampagne om alles duidelijk te communiceren. Inwoners hoeven niet bang te zijn.”

Samenwerking met Gingelom en Nieuwerkerken
“We werken samen met Gingelom en Nieuwerkerken en zullen zo 56.000 mensen inenten binnen een strakke timing. We mikken nog altijd op 70% bescherming. We kijken allen uit naar een normale zomer. Laat ons hopen dat we snel weer samen kunnen zijn”, klinkt het hoopvol bij Burgemeester Veerle Heeren die ons nu toch weer een “Beke” hoop geeft.