Truineer Nieuws melden?

Vroeger was Kerst romantiek, nu algebra

Het is bijna Kerst, feest van de vrede. Vroeger zaten we allemaal gezellig rond de kerstboom. Dit jaar doen we het alleen of met de toegelaten knuffels. Vroeger was Kerstmis romantiek, nu is algebra, wiskunde dus. En tel maar goed, want anders loop je tegen de lamp.

Kerstavond…. 21 uur….. Ergens in Sint-Truiden, bij Louis.

 

“Dzje weit et è, Lowie, as jóenkmàn moug dzje tenmieëste twie kernóefelkòntakte in aas oale. Pàs och op be wee èn sertoe wèè dzje kernóefelt, wànt doo ienk meschin ene-n droon bouve-n oer aas ! Dus…pak Simonneke èn Pascalleke of allentwie mar ens goet vàst. Mùs dzje naa wèèder wille gón dàn dee kernóefel, nè de twie gelèèk zur, asteblief. D’ieën noo d’àànder è ! Ver et naa nog vèèliger te doen, gelèk Lassie vrugger, dàn mar “op z’n ùntjes” 😉 . Èn vergeet zeiker oer moembakkes nè as oere sjaarel nè lank genóeg is a dzje ginne 1,5 meiter afstàànt kóent ààn.”  

Het is bijna Kerst, feest van de vrede. Vroeger zaten we allemaal gezellig rond de kerstboom. Dit jaar doen we het alleen met twee knuffelcontacten, of in onze bubbel. Dat knuffelen heeft de politie van Genk alvast op ideeën gebracht…. Drones inzetten om te kijken wie je knuffelt en hoe je die knuffelt. Het kan leuke beelden opleveren.

Et is èffèktief de polissezoune Carma dèè op et gedacht koume-n is ver droons in te zitte. Carma, da is Genk be àl de bòsse- èn eigebiede terònt. E vuirstèl vàn Genk dus, dèè de kàns kreige ver te koume loere. Dzje gót mich naa toch nè vertèlle da se g’intresseirt woore ver te koume zien of dzje liever sop of eeneleever àt, of Mèchelse Koekoek bouve Vloamse Ruis. Nee, se woun zien of dzje et doet, be wee dzje et doet èn wèè dzje et doet.

Vitzàkke !!    

Gelukkig wonen wij in Sint-Truiden. En toch vertrouw ik het niet. In Brustem werd vroeger meer gevlogen dan gevogeld. Tot voor kort werd er meer gevogeld dan gevlogen. En nu wordt er alleen nog maar gevlogen…. Met drones, jawel, in Droneport. Zo’n drone al een keer vergeleken met de tekening van het coronavirus? Kan het toeval zijn dat ze op elkaar gelijken? Een bolleke met wat uitsteeksels aan. COVID-komt gratis binnen. En nu dringen die Drones ook aan om binnen te komen.

Loot se begót nè bouve-n oer aas sirkuleire. Nèmp se ver mèèn poat as klèèdààve. Mùs dzje nè goet vàn schuit zèn, nèmp dàn oer vuirzùrrege. Gót op d’ei of in de bósse póepe, gelèk in Genk. Doo koume se nè zukke. Doet et desnoeëts ònder et bit of op de kuiketòòfel. Dàn zèn de beilde ònduideleker. Gót zeiker nè op en àànder. Dàn it dzje nè allieën be de polisse, ma och be t’oere-n aas prèès ! Èn moe dzje et och doet, doet et nè gelèk bonne èn bóõ da duin, nè de tradisjoneile manier dus, ma op z’n ùntjes, gelèk Lowie òòs vuirgedón ei. Zoe kóen dzj’och zùrrege da dzje gieën mezeire krèègt vàn da virus, ma loot òòs zègge, och de stienkende-n oosem vàn d’àànder of de-n ààndere nè.  

Nog een veilige oplossing als je het niet kunt houden. Sluikstorten. Niet op het containerpark maar in Brussel. Twee voordelen: de bordelen, bars en clubs zijn er nog altijd open, jawel. En bovendien is daar alles toegelaten, zo bleek de afgelopen maanden. Maar hou wel alsjeblieft het uur in de gaten. Want ook al ga je naar Brussel. Voor middernacht moet je wel thuis in uwe nest liggen. Het blijft wiskunde