Truineer Nieuws melden?

Vandaag Heilige Barbara… feestdag voor brandweer en hulpverleners

Vandaag is het 4 december, naamfeest van de Heilige Barbara, beschermster van de brandweer en van de hulpverleners. Op grond van haar levensverhaal geldt de H. Barbara als beschermster tegen brand en bliksem en tegen een plotselinge dood. Team Truineer grijpt dit moment aan om onze brandweerlui en bij uitbreiding alle hulpverleners hartelijk te danken voor wat ze allemaal doen en dit vaak op gevaar voor eigen leven. Merci!

 

Op 4 december vieren de brandweerlieden en hulpverleners feest. Het is de feestdag van de heilige Barbara. Ze was een christelijke heilige en martelares en één van de 14 noodhelpers. Er is vrij weinig geweten over haar. Zelfs het jaar van haar dood is onzeker. . Volgens de Historia sive legenda beatissime virginis Barbare ac martiris, geschreven door Johan van Wackerzeele (ca. 1350-ca. 1400), stierf zij de marteldood onder keizer Maximinus I Thrax, die regeerde van 235-238, maar volgens de Gulden legende stierf zij onder keizer Maximianus, die regeerde van 286-305.

Wie was Barbara?

Barbara zou gewoond hebben in Nicomedië in Klein-Azië.[2] Haar heidense vader, Dioscurus, sloot haar op in een toren om haar te vrijwaren van de vele jongemannen die naar haar hand dongen. Ook liet hij een badhuis voor haar bouwen, zodat ze geen gebruik hoefde te maken van de openbare baden. Dit badhuis bevatte oorspronkelijk twee ramen, maar op verzoek van Barbara werden het er drie (zij had zich in het geheim tot het christendom bekeerd en wilde op deze manier de Heilige Drievuldigheid eren). Toen haar vader haar bekering bemerkte, liet hij haar folteren, maar ’s nachts genazen haar wonden op miraculeuze wijze. Uiteindelijk onthoofdde hij haar eigenhandig, maar werd daarop zelf door de bliksem dodelijk getroffen.

Sommige varianten van de Barbara-legende verhalen dat zij werd opgesloten in een kelder om haar te bewegen haar geloof op te geven. In sommige streken wordt dit verbeeld door het gebruik op 4 december forsythia-takken te knippen en in een vaas te plaatsen, die in de daarop volgende weken tot bloei komen.

Beschermheilige en verering

Zij wordt gerekend tot de veertien helpsters in nood. Op grond van haar levensverhaal geldt de H. Barbara als beschermster tegen brand en bliksem en tegen een plotselinge dood. Ook kan haar hulp ingeroepen worden als storm het land verwoest. De H. Barbara is ook de beschermheilige van verschillende gevaarlijke beroepen, in het bijzonder van de artilleristen, tunnelbouwers en mijnwerkers, maar ook van de infanteristen, telegrafisten, genisten, ingenieurs, brandweerlieden, architecten, boeren, dakdekkers, metselaars, bouwvakkers, klokkengieters, metaalgieters, smeden, steenhouwers, beiaardiers, koks, hoedenmakers, slagers, gevangenen, meisjes, stervenden, torens, vestingen, geologen en explosievenruimers en van de inwoners van Culemborg en Vreeswijk.

Ze wordt op 4 december herdacht, maar werd bij de hervorming van de heiligenkalender in 1969 niet meer opgenomen in de Calendarium Romanum.