Truineer Nieuws melden?

Vandaag 36 nieuwe nestkastjes opgehangen in Het Speelhof

Goed nieuws en een sprekende foto vanwege professor Ivo Breesch. Als natuurmens was hij er als de kippen bij om samen met ornithologen André en Theo 36 nieuwe nestkastjes op te hangen in het Speelhof. En dat is nog maar een begin. Vanwaar die ijver op dit moment, vroegen wij ons af. Ivo legt uit.

© Ivo Breesch

“Vrieskou vanmorgen toen ik met ornithologen André en Theo, 36 nestkastjes heb opgehangen in ‘t Speelhof in de westelijke rand en in het bos ten noorden van de speeltuin. Deze kastjes zijn bestemd voor kool- en pimpelmezen, boomklevers en boomkruipers. Nestkastjes worden best vóór de winter opgehangen. Want dan kunnen ze nu al als slaapplaats worden gebruikt waardoor vogels er aan gewend zijn tegen het komende broedseizoen. Eerstdaags zal ook de noordelijke en oostelijke kant van dit domein van nestkastjes worden voorzien.”