Truineer Nieuws melden?

Stad en Rimo slaan handen in elkaar voor zorgzame buurten

Ook in Sint-Truiden zijn er spijtig genoeg nog altijd mensen die het moeilijk hebben, in sociaal isolement terechtkomen of  moeilijk toegang vinden tot de eenvoudige zorg waar ze recht op hebben. De stad Sint-Truiden is een solidaire stad en wil zich verder inzetten voor iedereen in de samenleving. Het stadsbestuur gaat daarom een samenwerking aan met Rimo Limburg om deze problematiek op buurtniveau aan te pakken. Dat keurde de gemeenteraad op maandag 30 november goed.

© Freepik

Individualisering, eenzaamheid, vergrijzing, te weinig bescherming, kansarmoede, vermaatschappelijking van de zorg,… Het zijn helaas enkele van de problemen waarmee onze maatschappij op dit moment worstelt. Om die problematiek daadkrachtig aan te pakken is een aangepast beleid op buurtniveau broodnodig. De stad Sint-Truiden slaat hiervoor de handen in elkaar met Rimo Limburg en trekt hiervoor vanaf begin volgend jaar tot het einde van de legislatuur een bedrag van om en bij de 78.000 euro uit.

Buurtgerichte zorg

“Buurtgerichte Zorg is een toekomstmodel voor de organisatie van het ondersteunings-, hulp- en zorgaanbod in Vlaanderen, om zo de hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Het beoogt een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen,

zorg en welzijn. Buurtgerichte Zorg wil de best mogelijke hulp en zorg bieden aan iedereen in de buurt: ouderen, personen met een handicap, mensen met psychische problemen, kwetsbare groepen. Daartoe richt het zich tot iedereen in de buurt. In een zorgzame buurt moet iedereen zich op termijn thuis voelen. In zo’n buurt zijn er ontmoetingsplekken en activiteiten voor iedereen, genoeg hulp- en zorgvoorzieningen, winkels, groen, speelruimte, veilig verkeer … alles wat nodig is om er aangenaam te wonen”, legt schepen van Sociale zaken Pascy Monette uit.

 

Specifieke aanpak

Omdat elke buurt anders is, vraagt dit natuurlijk een zeer specifieke aanpak op maat. We kiezen er daarom voor om te starten in een buurt met een hoog percentage aan alleenwonenden 65-plussers en een weinig uitgebouwd verenigingsleven, om hier vervolgens in te zetten op verbinding en de problematiek van eenzaamheid. Aan de hand van een specifieke analyse van deze buurt, zal een aanpak op maat uitgewerkt worden.

 

Samenwerking

De levenskwaliteit van onze inwoners is één van de drie pijlers waarop de stad blijvend op inzet. Daarom dat de realisatie van dit project zo belangrijk is. Rimo Limburg heeft al enkele jaren expertise opgebouwd met deze methodiek en is succesvol in een aantal andere Limburgse gemeenten aan het proefdraaien. Samen met onze eigen diensten, waaronder het OCMW, de dienst Welzijn, buurtwerking, straathoekwerkers, diensten uit de eerste lijn zoals huisartsen en informele partners zoals verenigingen en buurtcomités zijn we er van overtuigd dat we heel wat buurten in onze stad zorgzaam en leefbaarder kunnen maken”, besluit burgemeester Veerle Heeren.