Truineer Nieuws melden?

Regenwater beter opvangen brengt centen op

De gemeenteraad keurde een nieuw reglement goed dat inwoners moet motiveren om ons regenwater slimmer op te vangen!  Wie investeert in klimaatvriendelijke methodes om water op te vangen, zoals een hemelwaterput of een infiltratievoorziening, kan rekenen op bijkomende premies van de stad!

© youtube

Het stadsbestuur van Sint-Truiden voerde de voorbije jaren een grote vernieuwingsoperatie door in het centrum en de deelgemeenten. Verschillende straten en pleinen kregen zowel boven- als ondergronds een stevige opknapbeurt en er staan nog verschillende straten op de planning. Bij de meeste uitgevoerde projecten werd ook meteen een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Dat wil zeggen dat er aparte leidingen komen voor het regen- en afvalwater.

Bestaande subsidiereglement voor maximale afkoppeling van hemelwater

In 2017 besliste de stad om de kosten van deze werken op zich te nemen of een subsidie uit te keren aan de personen die het in eigen beheer deden. De eigenaars moeten de afkoppeling normaal zelf laten uitvoeren en financieren.

“We hebben destijds voor deze gerichte investering gekozen omdat het rioleringsstelsel vooral in de binnenstad erg verouderd was en omdat een gescheiden riolering zorgt voor duurzaam omgaan met hemelwater en de kans op wateroverlast verkleint. Nu al veel straten en pleinen over een gescheiden rioleringsstelsel beschikken, richten we ons op het tot stand brengen van een gezonde waterbalans. Hierbij wordt ingezet op het zuinig omgaan met het beschikbare water, het tegengaan van verdroging en wateroverlast door het geven van ruimte aan water, het bufferen, infiltreren en vertraagd afvoeren van hemelwater en het opvangen en hergebruiken van hemelwater. Dit ontbreekt in het bestaande subsidiereglement. Vandaar dat er nood is aan een aangepast reglement,” licht schepen van Openbare Werken Ingrid Kempeneers toe.

Nieuwe premiereglement voor duurzaam opvangen en afkoppelen van regenwater

“Het opheffen van het huidige subsidiereglement betekent niet dat de vorige afkoppelingsprojecten stopgezet worden. De afkoppelingsgebieden en -projecten die reeds zijn vastgesteld, zullen nog steeds op basis van het oude subsidiereglement voor de maximale afkoppeling van het hemelwater hun subsidie kunnen bekomen. We willen onze inwoners nu echter ook stimuleren om slim en duurzaam met regenwater om te gaan door bijvoorbeeld het plaatsen van een regenwaterput voor opvang en hergebruik van hemelwater, een wadi in de tuin om het hemelwater vertraagd te laten infiltreren, enz. Mensen die hiervoor inspanningen ondernemen en aan de voorwaarden voldoen, kunnen beroep doen op aanvullende premies van de stad Sint-Truiden bovenop de premies die Fluvius reeds heeft vastgelegd in hun premiereglement,” zegt burgemeester Veerle Heeren.

Aanvullende premies

– Voor het plaatsen van een hemelwaterput met pompinstallatie bedraagt de aanvullende premie van de stad Sint-Truiden maximaal 250 euro bovenop de premie van Fluvius.

– Voor het plaatsen van een infiltratievoorziening bedraagt de aanvullende premie van de stad Sint-Truiden maximaal 250 euro bovenop de premie van Fluvius.

– Voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem op privaat domein bedraagt de premie van de stad Sint-Truiden maximaal 400 euro bovenop de premie van Fluvius.

De som van de premies verleend door Fluvius en door de stad Sint-Truiden kan nooit het

maximum van 100% van de bewezen kosten overschrijden.