Truineer Nieuws melden?

Primeur voor ons ziekenhuis: Eerste met Prostate MRI Center of Excellence

De dienst radiologie van Sint-Trudo Ziekenhuis is het eerste centrum in België dat het kwaliteitscertificaat behaald heeft voor MRI-onderzoek van de prostaat, uitgeschreven door het gerenommeerde universitair medisch centrum in Nijmegen, Radboudumc.

“Naast de bloedwaardes, het lichamelijk onderzoek en echografie, speelt MRI van de prostaat een cruciale rol in het opsporen van prostaatkanker,” verklaart Annelies Rappaport, radioloog in Sint-Trudo Ziekenhuis met als subspecialisme MRI-onderzoek van de prostaat. “Dit MRI-onderzoek wordt al jaren uitgevoerd. Daarbij is het van het allergrootste belang dat de medisch beeldvormer de best mogelijke beelden kan maken van de prostaat en vervolgens de radioloog getraind is om letsels te detecteren vanaf een zo vroeg mogelijk stadium. Dankzij het MRI-onderzoek detecteren we de plaats in de prostaat waar de kanker zich bevindt, maar ook hoe agressief die kanker is en hoe de ziekte zicht uitbreidt. Op basis van de resultaten die de radioloog voorlegt, kan de uroloog een gerichte biopsie uitvoeren van het verdachte letsel. Hiervoor is een zeer nauwe samenwerking tussen de disciplines radiologie en urologie binnen Sint-Trudo ziekenhuis, wat tot goede resultaten leidt”

Waarom dit certificaat?

Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen (Nederland) is één van de meest gerenommeerde centra voor prostaatbeeldvorming ter wereld. Professor Jelle Barentsz heeft daar het MRI-onderzoek van de prostaat op de kaart gezet als dé screeningstechniek bij uitstek voor prostaatkanker. Zij hebben dit certificaat in het leven geroepen om kwaliteitsnormen voor dit onderzoek te bepalen voor een radiologiecentrum.

Sinds 2020 werkt de dienst radiologie van Sint-Trudo met Radboudumc samen. Twee radiologen van Sint-Trudo, Bart De Keyzer en Annelies Rappaport, volgden een intensieve bijscholing voor prostaatbeeldvorming in Nijmegen. Daarenboven toetste en keurde het expertteam van Radboudumc hun MRI-beoordelingen gedurende een jaar. Binnen het kersverse specialistisch team in Sint-Trudo, zijn ook radiologisch verpleegkundige Bert Somers en medisch beeldvormer Egon Houttekier opgeleid om de kwaliteit van de MRI beelden van de prostaat te optimaliseren.

“We zijn heel fier dat we dit certificaat behaald hebben en nog wel als eerste centrum in België,” aldus Annelies Rappaport. “Het is voor ons team een belangrijke bevestiging van ons harde werk. Onze dienst zet al jaren in op kwaliteit van dienstverlening en elke radioloog bekwaamt zich daarbij in specifieke subspecialismen.“