Truineer Nieuws melden?

Ontslag van Tateishi en Pinto gevraagd

Niet Maes, niet de spelers zijn bij onze harde supporterskernen kop van jut. Die hingen op Stayen weer een spandoek op met als opschrift ‘Eén zwaluw maakte de lente niet’. . Voor ons niet duidelijk wat ze in dit geval daarmee willen zeggen, maar aan de andere kant is het wel duidelijk dat Brigada Hesbania het ontslag van Tateishi en Pinto vragen. Onwaarschijnlijk is het, dat DMM daar zal gehoor aan geven.