Truineer Nieuws melden?

Mededeling van onze bestuursploeg

Mededeling van onze CD&V, NVA en Open VLD bestuursp^loeg. 2020 is een buitengewoon ongewoon jaar geworden. Wie had bij het begin van dit jaar gedacht dat we zouden getroffen worden als stad door een van de grootste gezondheid crisissen van deze eeuw?  We zijn vorig jaar gestart met een meerjarenplan boordevol doelstellingen, actieplannen en acties. En plots stond ons leven even stil.

De stad werd zwaar getroffen, de inwoners keken naar het stadsbestuur en het stadsbestuur heeft onmiddellijk gereageerd om de dringende noden te leningen. De pretriage in de Trudosporthal, het schakelzorgcentrum De Kroon, versnelde inspanningen op digitaal en sociaal vlak zodat we de dienstverlening naar alle inwoners maximaal konden garanderen.

Deze dringende maatregelen om de eerste noden te ledigen kosten 645 000 euro, zonder de talloze uren dat stadsmedewerkers en vrijwilligers hebben gepresteerd.

Het antwoord op de crisis hebben we vorm gegeven door impactplannen uit te werken die de eerste economische, financiële en sociale gevolgen mee moesten kunnen opvangen in Sint-Truiden. De impactplannen van meer dan 4 miljoen euro hebben de eerste noodzakelijke herstelimpulsen kunnen geven na de eerste lockdown.

Hoe hebben we dit allemaal betaald? Wel door intern te gaan verschuiven in de budgetten van kredieten die niet werden uitgegeven, door toelagen die de stad van de hogere overheid ontvingen en door overdrachten die we hadden van de vorige jaren.

Alle inspanningen hebben we financieel binnen het meerjarenplan voor dit jaar 2020 kunnen houden.

Ondertussen is er de tweede golf waar we inzitten. Het economisch weefsel kreunt maar ook het Truiens verenigingsleven slaakt een noodkreet.  Daarom gaan we ons plan tot ondersteuning van noodlijdende bedrijven verder uitwerken. En naar het verenigingsleven willen we een fundamentfonds aanreiken waarbij men de donkerste periode van de crisis kan overbruggen zodat ze klaar kan staan als het leven zich kan hernemen.

Corona heeft ons niet lam geslagen. Integendeel tal van projecten zijn opgestart waarbij we de stad willen klaarstomen voor de toekomst, zoals beloofd. We zitten op koers en blijven investeren :

  • Een warme stad die verbindt: extra middelen om de kinderarmoede aan te pakken en nieuwe buurtwerkingen te ondersteunen.
  • Een veilige stad die beschermt: uitbouw van een verkeersdienst bij de politie, uitbouw camera netwerk en een doorstart op het vlak van preventieve acties en handhaving met een geactualiseerde GAS reglement. De uitvoering van een fietsring en de uitbouw van een mobiliteitskader.
  • Een leefbare stad die onderneemt: de uitvoering van ons klimaatplan met tal van acties zoals verledding, digitalisering van de dienstverlening. Onze erfgoedsite Speelhof kan starten met de nodige renovatiewerken dankzij de subsidies van hogere overheden. Investeringen in openbare werken met nieuwe riolen voet-en fietspaden.
  • Een slimme stad die dienstvaardig is: snelle en efficiënte dienstverlening met onder andere een klantencontactcentrum. De belastingen worden niet verhoogd en de rationalisatie van ons patrimonium is gestart.
  • Een levendige stad die gastvrij is: we openen in April 2021 het bloesembad in een nieuw sportpark en kiezen resoluut voor kleinschalige, authentieke evenementen.

We blijven investeren in onze stad omdat we geloven in onze toekomst ! Met de wetenschap dat het vaccin op komst is zijn we rotsvast van overtuigd dat onze stad de veerkracht zal hebben om zich te herstellen. We zeggen tegen onze inwoners: het komt goed en met ons plan maken we het goed .

In naam van de CD&V, Open VLD en NVA bestuursploeg.