Truineer Nieuws melden?

Landelijke Gilde voert actie voor goede busverbindingen

De Landelijke Gilde Alken pakt de komende dagen uit met een actie om het ‘schamele’ openbare vervoer in de gemeente aan te kaarten. Een betere ontsluiting van de kernen Terkoest, Sint-Joris, Hakkeveld en Kozen is immers dringend nodig. Ze gaan dat doen met sprekende panelen (zie foto) die verspreid over de gemeente zullen worden geplaatst.

Met het plaatsen van een vijfentwintigtal panelen ‘Busje komt…’ vragen de Landelijke Gilden afdelingen uit Alken aandacht voor het busvervoer op het platteland. Een goede busverbinding is al jaren een pijnpunt voor de landelijke kernen Kozen, Sint-Joris, Terkoest en Hakkeveld. Door het geleidelijk verdwijnen van winkels en voorzieningen zijn mensen er meer en meer aangewezen op de grotere centra. Voor mensen zonder wagen en voor mensen met een beperking is vlot openbaar vervoer naar het centrum dan ook essentieel. Zonder een betrouwbare verbinding dreigen zij af te glijden in sociaal isolement en armoede. Landelijke Gilden stelde haar hoop op de invoering van basisbereikbaarheid. Maar voor Alken en omgeving laat basisbereikbaarheid de landelijke kernen in de kou staan.

 

De Limburgse vervoerregioraad werkte het afgelopen jaar een nieuw Openbaar Vervoerplan uit. Het kernnet vormt de ruggengraat. Het bestaat uit rechte en snelle buslijnen tussen grote stedelijke kernen. Het aanvullend busvervoer brengt mensen uit de verder afgelegen dorpen naar dit kernnet en naar de treinstations. Voor het lokale, fijnmazige ‘vervoer op maat’ vormen de huidige belbussen het uitgangspunt.

 

In Alken behoort de lijn Sint-Truiden – Hasselt (lijn 21A) tot het kernnet. Positief is dat de frequentie verhoogd wordt van één naar twee bussen per uur. Om dit te realiseren sneuvelen er wel 3 stopplaatsen (Grens Alken Sint-Truiden, Hulzen en Zwarte Winning). Gelukkig wordt er aan het schoolvervoer niet geraakt.

 

Door het hertekenen van de buslijnen worden echter een aantal kernen niet meer bediend zodat er ‘gaten’ vallen in de dienstverlening. Momenteel wordt Kozen nog bediend door de lijn Sint-Truiden – Hasselt. Terkoest, Sint-Joris en Hakkeveld worden nog ontsloten door het Hasseltse stadsnet (lijn 17/71 en lijn 18). In het nieuwe plan verdwijnen deze verbindingen en worden de inwoners dus volledig afhankelijk van het ‘vervoer op maat’.

 

Het vervoer op maat is echter in het vervoerplan niet concreet uitgewerkt. Zo is het onduidelijk of de kernen effectief verbonden zullen worden met Alken-centrum. Vervoer op maat moet bovendien kwalitatiever en gebruiksvriendelijker zijn dan de huidige belbus. Het voorziene Vlaamse budget is echter ondermaats. Landelijke Gilden vreest dat er van een verbetering en uitbreiding van de belbussen weinig in huis zal komen. Dit is ook de reden waarom de afgevaardigde van de Gemeente Alken in de regioraad het vervoersplan niet heeft goedgekeurd.

 

Daarom vraagt Landelijke Gilde Alken een aanpassing van het ontwerp-vervoersplan voor:

–        een betere ontsluiting van de kernen Terkoest, Sint-Joris, Hakkeveld en Kozen

–        een verdere concretisering en een gelijktijdige uitvoering van het ‘vervoer op maat’ met een ontsluiting naar het nieuwe rustoord (in de Boskoopstraat)

 

Op vrijdag 11 december worden een vijfentwintig borden geplaatst in en rond Alken. Het eerste bord wordt geplaatst om 9:30u aan de kerk van Terkoest (Claes d’Erckenteelplein). Als journalist ben je van harte welkom voor een foto of een interview. Voor meer info of om concreet af te spreken kan je terecht bij Bert Meulemans (dossierverantwoordelijke 0473/93.31.31). In bijlage vind je alvast een voorbeeld van de borden die geplaatst zullen worden.