Truineer Nieuws melden?

Gecoördineerde controle in groenteteelt

In het kader van illegale tewerkstelling controleerden de politiezones Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken en Getevallei (Tienen – Landen)  dinsdag 8 december 2020 drie bedrijven die actief zijn in de groenteteelt en dit i.s.m.  de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) van de FOD Werk, Arbeid en Sociaal overleg en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Het resultaat viel mee
Er werden controles uitgevoerd in Gingelom en Attenhoven.
Drie bedrijven werden gecontroleerd en 17 werknemers. Eén persoon bleek gebruik te maken van een valse identiteitskaart. Hij werd bestuurlijk aangehouden en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.
De politiezones Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken en Getevallei blijven in de toekomst dergelijke controles organiseren in samenwerking met externe partners.
Dergelijke fenomenen stoppen niet aan de grenzen van een politiezone of een provincie, door de expertise en middelen waar we samen over beschikken in te zetten, kunnen we nog betere resultaten neerzetten.