Truineer Nieuws melden?

‘Eikzeiker’

Corona, knufffelcontact, lockdown, mondkapje… Het zijn woorden die er bij ons in 2020 werden binnen gestompt.  Azijnpisser mag daar van mij ook gerust bij…. Nooit eerder werd er zoveel azijn gepist dan het voorbije jaar. Mijn kerstwens…. inderdaad, minder eikzeikers en dus minder eikzeiken.

Corona, knufffelcontact, lockdown, mondkapje… Het zijn woorden die er bij ons in 2020 werden binnen gestompt.  Azijn pissen mag daar van mij ook gerust bij…. Nooit eerder werd er zoveel azijn gepist dan het voorbije jaar.

Vòlleges Van Dale, den dikke wolteverstón, is ene-n eikzeiker en zoerprààm – of nog beeter- immànt dee de-n ieëlen tèèt vàn dèè zoer opmèrrekienge mokt of àmbetànte èn ònnuizele-n ààtlèg leivert. Vrugger groakte unne-n ààtlèg nè wèèder dàn un eige kreingske. Naa ùbbe se on Feisbóek enne kàmmeroat gevoenge!

“Positiviteit wint altijd”, luidt de al even positieve boodschap in koeien van letters op een spandoek boven een horecazaak op de Groenmarkt. Eerste reactie op sociale media… “Dikke Nekken Kot daar”. Een mooier voorbeeld van azijn pissen kan je je nauwelijks indenken. Volledig naast de kwestie.

Il faut le faire, dzje moet et mar in oer uut oale ver èlleke kreis oer frustroase op àànder te vizeire. De màn speile, nè de bàl, eite se da in voetbàltèrreme. Allieën bestie doo in de voetbàlweerelt en róej koat vuir. Ma zoe nè in òòs gewoeën leeveke vàn èlleke-n dag.

Schuldigen zoeken, het is eigen des mensen, zeker als we ons tekort gedaan voelen, of als iets niet loopt zoals het hoort. . En zelfs al is er geen schuldige, dan wordt die wel gezocht. Eens gevonden, zit het spel steevast op de wagen.

Dàn zitte se op oere kòp, verwèète èn luiges, doo wut gelache be aaterleke kinmèrreke of et karektèèr, àlles is góet ver immànt ene kóje noam te geeve, as se mar kóene zùrrege da iederieën en àànder gedacht krig. 

Jawel, ik steek de hand ook in eigen boezem. Ook ik heb me wel een keer schuldig gemaakt aan azijnpisserij. Iedereen overkomt het wel een keer. Iedereen geraakt wel een keer gefrustreerd. Maar op een bepaald moment moet je de handrem durven optrekken.

In ieder stroot kin dzje wol immànt ver wee et noeët goet is, ne klùizeneer, dee of dèè be niks mie dú èn vànààt unne zeetel of achter de kompjoeter allieën mar kritik spaat op àlles wa rònt um of uir gebuirt. Wee of wa, spèlt gieën ròl. Vuil àppresioase èn goetkuirieng ùbbe se nè, allieën vàn àànder eikzeikers. Inteilt dus, ònder makààndere!!

Weet je wat op die momenten bij mij opkomt. Hebben die mensen niks anders aan hun hoofd? Natuurlijk mag je kritisch zijn. Maar speel dan op de bal, niet op de man. Trouwens, wanneer beginnen voetballers op de man te spelen? Juist, als ze voelen dat ze zelfs niks klaar krijgen, als ze niet kunnen winnen.

Sjóãs da et Kòssemes is. Vreide ver iederieën. Ver da resèpt op de weerelt te krèège ét dzje gieën 14, 16 of 18 noeëdig in de Gault-Millau, of en stèèr in de Misjelèê. Wa dzje moet doen? No bón èn bòõ zoaliger lùistere…Ziet mar in oere-n eige-n taluur, bòstelt ieëst vuir oer eige duir, dee zònder zùn is, góejt mar de-n ieëste stieën…, Johannes 8:7.  Allelujah.