Truineer Nieuws melden?

Dit is dus ‘gele mosterd’

Weetje, dankzij prof. Ivo Breesch. Als ‘corona-wandelaar’ ben je wellicht velden met gele bloemen, die een weeë geur verspreiden, tegen gekomen. Deze foto is gemaakt aan de Rummenweg. Dit is ‘gele mosterd’ die in september, na de graanoogst, gezaaid wordt. Het is een zgn. ‘groenbemester’, gebruikt bij ecologische landbouw. In de winter sterft de gele mosterd af, wordt later ondergeploegd en geeft organische meststof vrij. Voor het overige werd in november her en der ook ‘wintertarwe’ gezaaid.
© Ivo Breesch