Truineer Nieuws melden?

Regering beslist over extra steunmaatregelen

De Federale regering heeft vandaag extra steunmaatregelen bekend gemaakt. Deze komen er naar aanleiding van de tweede lockdown. Opvallend is de steun aan de zorgsector. Zij krijgen maatregelen die voor meer helpende handen zorgt en opslag. (bron: VRT NWS & website Federale regering) (NC)

© Pexels stockbeeld

Belangrijk zijn de extra inspanningen in de zorgsector. Hier wordt 200 miljoen euro uitgetrokken om hen eenmalige opslag te geven. Eerder was al beslist hen consumptiebonnen te geven ter waarde van 300 euro.
Bovendien wordt het mogelijk voor bepaalde zorgverleners om medische handelingen te doen die normaal alleen verpleegkundigen zouden mogen doen. Op deze manier wordt de druk op het zorgpersoneel verminderd.

Werknemers en zelfstandigen

Bestaande maatregelen zoals het uitstellen van het betalen van leningen, worden verlengd. De maatregelen rond tijdelijke werkloosheid worden ook verlengd.
Zelfstandigen kunnen gebruik maken van een vervangingsinkomen via het crisisoverbruggingsrecht. Ook dit wordt verlengd.
Ook worden de werkloosheidsuitkeringen verder bevroren tot eind 2020. Dit wil zeggen dat wie tussen 1 april 2020 en 31 december 2020 werkzoekend is en een uitkering ontvangt, deze in die periode niet zal zien dalen.

Taskforce voor kwetsbare groepen

Om de meest kwetsbare groepen te bereiken en te ondersteunen wordt een Task Force opgericht. Deze krijgt een budget van 75 miljoen euro om nieuwe maatregelen uit te werken om kwetsbare mensen te bereiken en te steunen.

 

Voor een gedetailleerd overzicht van de maatregelen kan je via deze link heel het verslag lezen op de website van de Federale Regering.