Truineer Nieuws melden?

Probeire e wachtwòòt in te stèlle

Ik ben nogal van de ‘lompe’ kant. Maar ik hoor dat anderen ook al ’s last hebben gehad met het vinden van een goed paswoord. Volgen jullie even mee. Van ene gekookte bloemkool tot 50 kloeëte gekoukde Blóemkuuële en zoe vots.

Ich, als kompjoetergebrùikers, probeir e wachtwòòt in te stèlle:

WINDOWS: vùl e wachtwòòt in

GEBRÙIKER: blóemkuuël

WINDOWS: Èkskuzeirt: da wachtwòòt móet mieër dàn 10 lètters èn sèèfers ùbbe

GEBRÙIKER gekoukde blóemkuuël

WINDOWS: Èkskuzeirt: da wachtwòòt móet e getàl ùbbe

GEBRÙIKER: 1 gekoukde blóemkuuël

WINDOWS: Èkskuzeirt: da wachtwòòt moug gieën spoases ùbbe

GEBRÙIKER: 50kloeëtegekoukdeblóemkuuël

WINDOWS: Èkskuzeirt: da wachtwòòt móet tenminste ieën Uuëtlètter ùbbe

GEBRÙIKER: 50KLOEËTEgekoukde blóemkuuël

WINDOWS: Èkskuzeirt, da wachtwòòt moug nè mieër dàn 1 op makààndervòllegende Uuëtlètter ùbbe

GEBRÙIKER: 50KloeëteGekoukdeBlóemkuuëleDèèDzjeeInOerKòntKóentSteekeAsMèèWachtwòòtNaaNogNèGóetIs!!

WINDOWS: Èkskuzeirt: da wachtwòòt moug gieën leestieëkels ùbbe

GEBRÙIKER: 50KloeëteGekoukdeBlóemkuuëleDèèDzjeeInOerKòntKóentSteekeAsMèèWachtwòòtNaaNogNèGóetIsGòtverdoeme

WINDOWS: Èkskuzeirt: da wachtwòòt is àl in gebrùik