Truineer Nieuws melden?

Plechtigheden Wapenstilstand tot minimum herleid

Ons stadsbestuur meldt dat de plechtigheden van Wapenstilstand op 11 november 2020 omwille van de corona-maatregelen tot een minimum worden herleid. Zo zal een stadsdelegatie bloemen leggen bij de monumenten voor oorlogsslachtoffers op ons grondgebied. Er zijn dus geen misvieringen of ontvangsten.