Truineer Nieuws melden?

Inname openbaar domein makkelijker en beterkoop

“De stad Sint-Truiden verlaagt de belastingen op de inname van het openbaar domein en vereenvoudigt de aanvraagprocedure.” Dat zegt bevoegd schepen Jo Francois. (PH)

© Kabinet NVA

Het nieuwe reglement maakt de vergunning voor een tijdelijke inname van de openbare weg of het openbaar domein goedkoper en de aanvraagprocedure eenvoudiger. De procedure om bijvoorbeeld een parkeerplaats vrij te houden of een straat tijdelijk verkeersvrij te maken wordt minder omslachtig.

Wat zijn de voordelen?

Verhuizen wordt goedkoper. Vroeger kostte een verhuis in een smalle straat al gauw zo’n 350 euro. Voortaan zal de kost voor het tijdelijk afzetten van een kleine straat slechts 100 euro bedragen.

Omdat we willen stimuleren om leegstand en verloedering tegen te gaan én om het onderhoud van erfgoedpanden aan te moedigen, kan men tot één jaar vrijstelling genieten voor renovatie en herbestemming van leegstaande of beschermde gebouwen.

Tenslotte focust het nieuwe reglement op een verdere doorvoering van de administratieve vereenvoudiging. De aanvraag-en vergunningsprocedure wordt verder gedigitaliseerd zodat zowel de burger als de aannemer in de toekomst op één centrale plaats terecht kan. Het reglement voorziet ook een spoedprocedure waarmee men binnen de 48u een vergunning kan verkrijgen.