Truineer Nieuws melden?

Gemeenteraad beslist over terrassen Groenmarkt

Het stadsbestuur wil, net zoals op de Grote Markt en het H.Hartplein, één stramien voor de terrassen op de Groenmarkt. Uniforme terrassen dus. Vanavond, tijdens de gemeenteraad, zal AGOST -het autonome gemeentebedrijf- in principe de opdracht  krijgen om dit uniforme uitzicht op de Groenmarkt te realiseren door middel van uniforme vaste terrasconstructies. Daartoe wordt er ook een domeinconcessie verleend aan AGOST.

© vrankennv