Truineer Nieuws melden?

Bert Duchateau op de bres voor hoogstamboomgaarden

Eén van de mooiste hoogstamboomgaarden ligt achter het station, buurt Boomgaardenstraat. Die zal op termijn moeten verdwijnen voor de bouw van een nieuwe school intussen blijft Bert Duchteau niet bij de pakken zitten. Hij richtte intussen een nieuwe vzw op,  In Horto Cerasorum (red. van bloesem tot vrucht), die hoogstamboomgaarden de aandacht wil geven die ze verdienen en die kinderen ‘actief’ wil laten meegenieten van deze natuurpracht. Indien dat op termijn niet meer kan in de Boomgaardenstraat, dan elders.

© Rene Duchateau

Een van de laatste hoogstamboomgaarden van Sint-Truiden met heerlijke kerselaars  ligt vlak achter het station. Ieder jaargetijde is er even bekoorlijk. In harmonie met  de fruitweide leven daar pony’s, geiten, schapen, ganzen en kippen. Een  droombestemming voor kinderen die door een kijk in dit levende  landschapsschilderij, de aarde, die ons kostbaarste goed is, beter leren begrijpen. Ze  ontdekken dat wij deel uitmaken van de natuur en als mens niet het centrum of het  uiteindelijke doel van de schepping zijn. Door dat valse beeld putten wij de aarde uit  zonder te beseffen dat we ermee verbonden zijn. 

Een ontdekkingstocht

Het project ‘In horto cerasorum’ wil onze nieuwe vzw kinderen niet alleen  bewonderend leren kijken naar de pracht van de natuur, maar ook laten  participeren: kersen plukken, dieren voederen, eieren rapen… Zo leren ze genietend  dat we ons gedrag moeten bijsturen, als we de plek waar wij wonen, leefbaar willen  houden. En we laten hen ook een boeiend facet van onze stad ontdekken: de  fruitpluk en -handel. 

“Voor kinderen uit de lagere school is de klimaatopwarming nogal een abstract  gegeven. Zij zijn geen Anuna De Wever of Greta Thunberg. Wij vertrekken van een  kersenboomgaard en een minidierentuin als didactisch instrumentarium”, zegt  Bert Duchateau, Initiatiefnemer van het project,  de zoon van het Houtekop duo Mady en Jos Duchateau-Vanbergen.  

Bert groeide op in een artistieke omgeving. Zijn ouders waren dagelijks in de weer  voor het marionettentheater Houtekop. De invloed van de theaterwereld heeft hem  onrechtstreeks beïnvloed. Hij beleefde herhaaldelijk de magie van een idee dat een  nieuw verhaal creëerde, zodat na intense repetities een leuke productie het  levenslicht zag. Hij constateerde dat doorzettingsvermogen en het geloof in je eigen  creatie heel belangrijk zijn voor het slagen van een project.  Als kind wilde Bert boer worden, maar al vlug begreep hij dat het beroep van  landbouwer niet verenigbaar was met zijn grote belangstelling voor reizen.  Bovendien was voetbal zijn lievelingssport: hij speelde bij de jeugdafdeling van STVV  en werd later bij de selectie van Limburg ingelijfd. Tot zijn spijt moest hij stoppen  met het voetbal, omdat trainen en spelen nog moeilijk te combineren waren met  zijn studies in Diepenbeek. 

Ook stad mee in het verhaal

Bert heeft twee dochters: Hanne (12) en Line (5). Zijn partner Jess Geevers deelt zijn  passie voor de natuur. “Toen ik vernam dat de Boomgaardenstraat in Nieuw-Sint-Truiden haar mooie  hoogstamboomgaard dreigde te verliezen om plaats te maken voor een  nieuwbouwproject, raakte dit me erg”, zegt hij. “Als kind genoot ik vanuit de tuin ieder jaar  van de bloesempracht en de kersenpluk. Rudy en Laurens van woonproject Gilen  vinden ‘In horto cerasorum’ een prachtig initiatief dat ze voluit willen steunen. Ze  stelden een overeenkomst op zodat wij ons project tijdelijk in de boomgaard kunnen  ontplooien.  Burgemeester Veerle Heeren is ook helemaal mee in het verhaal. Zij beloofde ons dat we onze educatieve activiteiten verder mogen zetten in Guvelingen, als de  boomgaard na een tijd helemaal moet verdwijnen.  Wij willen in samenwerking met het Stadsbestuur een steen verleggen in de rivier en  de kinderen meer genegenheid bijbrengen voor de natuur, door ze met alle  zintuigen te leren genieten van haar kracht en schoonheid.” 

 

Contact

In Horto Cerasorum vzw 

0470 / 80 27 40 

In.Horto.Cerasorum@gmail.com