Truineer Nieuws melden?

Volwassenwerking Sint-Ferdinand naar nieuwbouw Asster en opstart Origo

Met trots kondigt het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand aan dat het zich op 1 oktober vestigt  op de Welzijnscampus in Sint-Truiden. Dan verhuizen de volwassenenwerkingen Limes 1 en Limes 2  van de gebouwen van Asster naar een eigen nieuwbouw aan de Ziekerenweg 62. Daarnaast wordt  hier een nieuwe volwassenenwerking opgestart, Origo genaamd. 

 Over O.C. Sint-Ferdinand 

Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand beschikt over 125 jaar ervaring en wil met aangepaste  voorzieningen blijven inspelen op nieuwe noden van jongeren en volwassenen en hun context. We  bieden een breed zorgaanbod aan voor jongeren en volwassenen en hun context met een specifieke  ondersteunings- en/of onderwijsbehoefte, gefocust op het vinden van hun plaats in de maatschappij.  O.C. Sint-Ferdinand biedt een veilige thuis en werkplaats aan waar onze cliënten zich goed voelen en  zichzelf kunnen zijn. Er zijn tal van voorzieningen in Limburg, waaronder in Lummen, Hasselt,  Leopoldsburg en Sint-Truiden, waar we verblijf, woonondersteuning en dagopvang en aanbieden. Daarnaast biedt O.C. Sint-Ferdinand mobiel/ambulante begeleiding en begeleid wonen aan in de  regio’s Lummen, Leopoldsburg en Hasselt-Sint-Truiden. Volwassenen met een beperking kunnen een  beroep doen op O.C. Sint-Ferdinand met zowel een persoonsvolgend budget als binnen RTH  (Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening). 

Werkingen Sint-Truiden 

De werkingen in Sint-Truiden, Limes 1, Limes 2 en Origo, bieden een warme thuis en dagopvang  aan 30 personen. Het gaat hier om volwassenen met een interneringsstatuut of gedrags- en  emotionele stoornissen. In deze besloten tehuizen heeft elke bewoner zijn eigen begeleider. Samen  met de begeleider werkt elke bewoner aan de uitbouw van een nieuwe toekomst. In kleine stapjes  leren zij omgaan met vrijheden, verantwoordelijkheden en moeilijke momenten.