Truineer Nieuws melden?

UNIZO wil fietssnelweg Hasselt-Sint-Truiden langs spoor en via Schurhoven

Een oproep naar het voorkeurstracé voor de fietssnelweg Hasselt-Sint-Truiden wordt door UNIZO goed onthaald. De organisatie stelt een traject voor dat loopt langsheen het bestaande spoor en via Schurhoven.(PH)

Op het grondgebied van Sint-Truiden heeft het traject via Schurhovenveld de voorkeur van de ondernemers. Vooral omdat dit traject het veiligste lijkt te zijn voor de fietsers en sowieso het minste overlast veroorzaakt bij de bedrijven.

 UNIZO Sint-Truiden wil vooral de reeds bestaande verkeersdrukte langs de N80 tussen de Tongerstesteenweg en de Nijverheidslaan vermijden. “Hier een fietssnelweg aanleggen: dat is vragen om bijkomende problemen en verhindert de toegang tot handelszaken zoals Action en Vandenborre. Bovendien is een kruising van de fietssnelweg met de Nijverheidslaan te vermijden, gelet op het zware verkeer dat van de plaatselijke bedrijven kan komen”, zo stelt Lieven Duchateau, bestuurslid van UNIZO Sint-Truiden. “Het traject doorheen Schurhoven is niet hinderlijk voor het vrachtverkeer aangezien de fietssnelweg de Groenstraat en de Kabei volgt en zo dus slechts langs de rand van het industrieterrein loopt. Bovendien verloopt het merendeel van het vrachtverkeer langs de Rellestraat waar de fietssnelweg niet passeert”, zo gaat Lieven verder.

 Duurzame verplaatsingen bevorderen 

UNIZO Limburg maakt dit advies over aan de betrokken partners, waaronder Vlaams minister Lydia Peeters, gedeputeerde Bert Lambrechts, de drie betrokken lokale besturen en de Vervoerregio Limburg. Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: “Wij hebben ook de betrokken bedrijven langsheen de tracés op de hoogte gebracht en hen aangezet om de voorgestelde mogelijkheden te bekijken. Verder hebben wij hen gewezen op de mogelijkheid om nog tot 11 november hun mening te geven via www.limburg.be/f74jouwmening. Waar mogelijk willen wij een bijdrage leveren aan het bevorderen van duurzame verplaatsingen. Een fietssnelweg kan daartoe een hulp zijn. Wel is het belangrijk dat fietssnelwegen een bijdrage leveren aan de lokale economie en deze niet verstoren. We kijken uit naar de verdere ontwikkeling, zodat we hieraan verder een constructieve bijdrage kunnen leveren.”