Truineer Nieuws melden?

UiTPAS voor jeugdverenigingen goedgekeurd

Chiro Wilduraantjes en Sint-Christina Brustem stappen in de werking van de UiTPAS Haspengouw. Dit werd vandaag goedgekeurd op de gemeenteraad. (NC)

© Dienst Jeugd Sint-Truiden

Schepen Johan Mas legde in de gemeenteraad van 26 oktober uit welke voordelen kinderen krijgen indien hun jeugdbeweging deelneemt aan het systeem van de UiTPAS. Via deze pas kunnen gezinnen kortingen krijgen op vrijetijdsactiviteiten, dit in volledige anonimiteit. Iets wat zeker voor jeugdverenigingen belangrijk is zodat kinderen uit een moeilijkere thuissituatie zonder zorgen kind kunnen zijn.

In eerste instantie werd deze pas voornamelijk gebruikt voor culturele activiteiten. Het grote succes zorgde ervoor dat onder andere in de Stad Sint-Truiden gekeken werd waar de UiTPAS nog verder kon worden toegepast.

Enthousiasme bij jeugdverenigingen

Schepen Johan Mas meldt dat na overleg met de Jeugdraad er veel enthousiasme is over de mogelijkheden van de UiTPAS en de optie om er zelf in te stappen.
Ook gemeenteraadslid Gert Stas (sp.a) uitte zijn enthousiasme. Volgens hem kijken veel jeugdverenigingen nu naar Chiro Wilduraantjes en Sint-Christina Brustem als een soort pilootproject om te kijken hoe zij het zelf kunnen toepassen in hun vereniging.

UiTPAS voor andere verenigingen?

Raadslid Peter Van Dam (Groen) vroeg aan het stadsbestuur of ook met andere verenigingen wordt gesproken om daar de UiTPAS te implementeren. Schepen Jurgen Reniers antwoordde dat hij samen met de dienst Sport de mogelijkheden bekijkt voor de sportverenigingen.