Truineer Nieuws melden?

Thuiszorg van het Zorgbedrijf biedt senioren een GPS-uurwerk aan

De thuiszorgdienst van Zorgbedrijf Sint-Truiden streeft ernaar senioren zo lang mogelijk en op een veilige manier in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Dankzij een GPS-uurwerk kan de thuiswonende senior zich veilig verplaatsen in de buurt en zijn de mantelzorgers ook gerust.(PH)

© Zorgbedrijf

Een GPS-uurwerk voor senioren

Dit GPS-uurwerk voor senioren is een innovatief systeem dat de gebruiker toelaat om zich veilig te verplaatsen in de buurt. Dit geeft senioren meer vrijheid. Zelfs voor personen met beginnende dementie en hun mantelzorgers biedt dit GPS-uurwerk diverse troeven.

In vergelijking met een gewoon personenalarmsysteem heeft dit GPS-uurwerk meerdere voordelen. Het GPS-uurwerk is uitgerust met een alarmknop die bij de activatie ervan een sms-bericht zendt naar de mantelzorger. De mantelzorger kan dan bellen naar het GPS-uurwerk en op die manier in contact treden met de senior. Het GPS -signaal zorgt ervoor dat de mantelzorger ook steeds kan achterhalen waar de senior zich precies bevindt. De belfunctie werkt in twee richtingen: de gebruiker kan een SOS-bericht versturen naar zijn noodcontacten, en de familie kan rechtstreeks bellen naar de gebruiker die het GPS-uurwerk om zijn pols draagt. De gebruiker hoeft dus geen mobiele telefoon bij de hand te hebben. Alles is verwerkt in het GPS-uurwerk.

Mensen met dementie kunnen last krijgen van dwaalgedrag. Dit kan onveilige situaties teweegbrengen en de familie is niet gerust wanneer de oudere de woning verlaat. Door middel van dit GPS-uurwerk kan de familie ‘veilige zones’ instellen. Zodra de gebruiker zich buiten de veilige zone begeeft, zal er automatisch een bericht verzonden worden, per sms en via mail, naar de familie van de gebruiker. De familie kan dan een oproep doen naar de gebruiker van het GPS-uurwerk. Deze oproep wordt ontvangen door het GPS-uurwerk. Indien deze oproep niet wordt beantwoord kan via het track and trace-systeem de exacte locatie van de gebruiker worden bepaald.

Zorgbedrijf Sint-Truiden zorgt voor een snelle opstart

Zorgbedrijf Sint-Truiden heeft besloten om als facilitator op te treden bij de aanschaf van dit GPS-uurwerk voor senioren. Het GPS-uurwerk werd gedurende een langere periode uitgetest. De ervaring van de familie was zeer positief !

“We hebben het horloge positief ervaren. Zo ontving ik bijvoorbeeld een melding wanneer mijn moeder ging wandelen buiten de veilige zone. Op momenten dat er iemand van begeleiding in huis was, wist ik dat ze een leuk moment aan het beleven was. Had ik deze melding ontvangen op een moment dat er niemand in huis was, dan kon ik gericht actie ondernemen. Tot slot konden we ook meer inzichten vergaren in de nachtrust van onze moeder. Had ze vast geslapen, of was ze die nacht bijvoorbeeld vaker opgestaan…?”

Geïnteresseerden kunnen dit GPS-uurwerk aankopen via het zorgbedrijf. Het zorgbedrijf zorgt ervoor dat het toestel volledig gebruiksklaar is (instellen van de veilige zones, contactpersonen, noodnummers, …).

“Het uurwerk kan een alternatief zijn voor het traditionele personenalarmsysteem. Het geeft senioren meer vrijheid en stelt de familie gerust.” besluit Pascal Monette, voorzitter Zorgbedrijf Sint-Truiden.