Truineer Nieuws melden?

Stad Sint-Truiden versterkt samenwerking met het Regenbooghuis Limburg

Stad Sint-Truiden versterkt zijn samenwerking met het Regenbooghuis Limburg om een daadkrachtig LGBTQIA+-vriendelijk beleid. (NC)

Het Stadsbestuur toonde al enkele keren zijn steun voor de LGBTQIA+ groep. Hier schilderen ze samen met toenmalig kandidaat Mister gay Belgium Dieter Celis, een regenboogzebrapad aan het station.
© Dieter Celis Facebook

In 2019 ondertekende de stad Sint-Truiden het charter van Regenbooghuis Limburg. Ook in het meerjarenplan van 2020-2025 is het punt opgenomen als actiepunt. Daarom besliste de gemeenteraad op 26 oktober unaniem om het Regenbooghuis Limburg een financiële incentive te geven zodat de organisatie het stadsbestuur bijstaat bij het uitwerken van een sterk LGBTQIA+-vriendelijk beleid.

“Het aantal jongeren uit deze groep die een suïcidepoging onderneemt is hoger dan bij andere groepen jongeren. Ik vind het belangrijk om onze stadsadministratie, zowel van de jeugddienst als welzijnsdienst goed op te leiden om met deze problematiek om te gaan”, zegt schepen Johan Mas.

De dienst Welzijn heeft volgens de schepen al verschillende acties opgenomen in hun planning voor de volgende jaren. Deze zullen ze uitwerken met het Regenbooghuis Limburg dat voor zijn ondersteuning van de stad jaarlijks een bedrag van 1000 euro zal ontvangen.