Truineer Nieuws melden?

Samenwerking tussen Politiezone Sint-Truiden, Borgloon en Tongeren-Herstappe

Onze politiezone gaat op verschillende operationele en ondersteunende domeinen samenwerken met de politiezones Tongeren – Herstappe en Kanton Borgloon. Er is daarvoor een protocol ondertekend. De samenwerking start op 1 januari.

In november 2019 werd door Prof. Jelle Janssens een haalbaarheidsstudie naar de mogelijke fusie van de politiezones Tongeren – Herstappe, Kanton Borgloon en Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken voorgesteld aan de drie politieraden. Uit deze studie blijkt dat er tussen de drie politiezones heel wat gelijkenissen zijn, maar er werden ook wat verschillen vastgesteld.

Naar aanleiding van dit rapport werden gesprekken opgestart om na te gaan hoe een samenwerking opgestart kan worden.

Met het oog op het beëindigen van het protocol dat de politiezone kanton Borgloon had afgesloten met de politiezone LRH werd uitgekeken naar een nieuw protocol van samenwerking met de politiezones Tongeren – Herstappe en Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken.

Na een overleg – op initiatief van de PZ Kanton Borgloon – met de respectievelijke voorzitters en korpschefs van de bovengenoemde politiezones werden een aantal werkgroepen in het leven geroepen om na te gaan of een doorgedreven samenwerking mogelijk was.

Al snel bleek dat het mogelijk was om in verschillende operationele en ondersteunende domeinen zoals wederzijdse bijstand, slachtofferbejegening, recherche en ICT samen te werken.  De samenwerking kan genieten van een groot draagvlak bij het personeel van de drie politiezones.

De komende weken dienen nog enkele stappen gezet te worden om een protocol van samenwerking te finaliseren en voor te leggen aan de 3 politieraden voor goedkeuring, maar men kijkt nu al uit naar een vruchtbare samenwerking.

Het is de bedoeling om op 1 januari 2021 met deze samenwerking van start te gaan.