Truineer Nieuws melden?

Nieuwerkerken: bos van 20 hectare in Wijer wordt 50 hectare

In de driehoek van de Eendepoelstraat in Kozen, het kasteel van Wijer en buurgemeente Stevoort-Hasselt heeft Natuur en Bos een gebied kunnen aankopen met een oppervlakte van 49 hectare. Hiervan is 20 hectare reeds een bestaand bos. Daar wordt de komende jaren 29 hectare bij geplant. (PH)

© print film NWK
Op het grondgebied van Wijer-Nieuwerkerken zal er de volgende jaren 29 hectare nieuw bos aangeplant kunnen worden. De verdienste van de gemeente Nieuwerkerken bestond erin op het juiste moment de betrokkenen rond de tafel te brengen. Uiteindelijk zal er een aaneengesloten bosgebied ontstaan van juist geen 50 hectare. Voor de gemeente Nieuwerkerken is dit een uitgelezen opportuniteit om de CO2 neutraliteit verder na te streven en ook om de opwarming van onze regio tegen te gaan. Bijkomende troef is het feit dat het bestaande bos in de toekomst zal opengesteld worden voor wandelaars. Dit is een niet te onderschatten voordeel voor onze inwoners in deze barre coronatijden. We proberen als gemeentebestuur afspraken te maken met Natuur en Bos om in de toekomst plantweekends te organiseren om zo de betrokkenheid van onze kinderen en onze inwoners met deze nieuwe locatie te optimaliseren. Dit zal, gezien de omvang van het terrein, gefaseerd moeten gebeuren en naar verwachting ten vroegste in het plantseizoen van 2021 kunnen starten. Het is geen evidentie om in Haspengouw nog een aaneengesloten bos van net geen 50 hectare te kunnen realiseren. Als gemeentebestuur willen we dan ook iedereen bedanken die in alle discretie aan dit project heeft meegewerkt!
Bron: gemeente Nieuwerkerken