Truineer Nieuws melden?

Fietssnelweg langs N3 tussen Stayen en Brustem

Functioneel fietsverkeer wordt steeds belangrijker, ook in Sint-Truiden. De stad investeert de komende jaren verder in de aanleg van veilige fietspaden en fietssnelwegen. De gemeenteraad van Sint-Truiden zette op maandag 26 oktober unaniem het licht op groen voor de verdere ontwikkeling van een gedeelte van het fietstraject tussen de rotonde van Stayen en tot op de aansluiting met het fietsroutenetwerk aan de Aalsterweg. (PH)

Door de realisatie van deze fietsverbinding wordt de weggevallen Oost-West verbinding door de afschaffing van de fietspaden langs de Haspengouwlaan opnieuw hersteld en wordt een eerste stap gezet in de realisatie van het fietssnelwegennet in Sint-Truiden. Voetgangers die momenteel gebruik moeten maken van de strook asfalt langs de Haspengouwlaan om naar de winkels te gaan aan de rotonde Stayen, krijgen door de aanleg van het fietspad een veilig alternatief aangeboden. Ook voor pendelaars die dagelijks met de fiets van het station naar het bedrijventerrein in Brustem gaan, betekent dit een aanzienlijke verbetering.

Fietsverbinding tussen Stayen en Brustem
“Dit traject is een onderdeel van de fietsverbinding tussen de rotondes van Stayen en Brustem bedrijventerrein. Momenteel werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan het afrittencomplex N3-N80 en hierin wordt meteen het fietspad aan de noordelijke zijde van de Haspengouwlaan tussen de Naamsesteenweg en de Montenakenweg aangelegd. Ook de aansluiting van de fietspaden langs de Naamsesteenweg ten zuiden van de N3 op de aan te leggen fietssnelweg worden nu aangelegd”, aldus burgemeester Veerle Heeren. “In de toekomst zal het Agentschap Wegen en Verkeer de fietspaden tussen de Montenakenweg en de Kapelstraat, samen met een tunnel onder de op- en afrit naar de N80, aanleggen. In afwachting hiervan en om de continuïteit te garanderen wordt er een tijdelijke oversteek gemaakt voor fietsers.”

Subsidies
“De aanleg van dit fietstraject zal om en bij de 2 miljoen euro kosten. De stad zal hiervoor subsidies aanvragen bij de provincie Limburg en de Vlaamse Overheid. De effectieve kost voor de stad Sint-Truiden ligt dan op een bedrag van ongeveer 200.000 euro. Het verhogen van de verkeersveiligheid voor fietsers en verder investeren in duurzame mobiliteit zijn één van de speerpunten van ons mobiliteitsbeleid de komende jaren. We zijn dan ook opgetogen over deze beslissing en hopen snel aan de slag te kunnen voor de realisatie van dit belangrijk fietstraject”, besluit burgemeester Veerle Heeren.