Truineer Nieuws melden?

Denk tot 30 oktober mee over de Limburgse mobiliteit

Tot 30 oktober kan je meedenken over de toekomst van de Limburgse mobiliteit. Via deze link kun je je mening geven.

De input van de Limburgers wordt meegenomen in de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan 2030 – 2050. Dat plan legt de toekomstige mobiliteitsvisie voor alle vervoersmodi (auto, fiets, openbaar vervoer en logistiek vervoer) voor heel Limburg vast. In het plan worden ook de belangrijkste mobiliteitsuitdagingen van de regio in kaart gebracht, het openbaar vervoernetwerk wordt erin uitgetekend en maatregelen voor de verbetering van de verkeersdoorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid worden erin voorgesteld. Daarnaast wil de vervoerregio in het plan maatregelen opnemen om de Limburger te prikkelen en te motiveren om zich op een duurzame manier te verplaatsen.