Truineer Nieuws melden?

Burgememeester Landen bezorgd over transmigratiepolitiek, die ook zijn gemeente treft

Burgemeester Gino Debroux van Lanen stelt vast dat er geen globale aanpak van de transmigratieproblematiek bestaat. Een ver van mijn bed show, denk je dan vanuit Sint-Truiden. Maar de parking aan de E40 in Walshoutem is een hotspot. En die ligt niet zo ver van ons bed. “Dat de bevoegde minister hem nu ook nog opneemt in de overnachting van het vrachttransport is ongehoord. Daarom vraag ik een herziening”, aldus Debroux.

© G.Debroux
“Op 21 september 2020 nam ik deel aan een overleg met Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) en toenmalig federaal minister Pieter Decrem (CD&V) over de transmigratieproblematiek”, vertelt Debroux (Sp.a).
“Het is duidelijk dat een globale visie op deze problematiek ontbreekt en dat er te weinig gecoördineerd gewerkt wordt. Men probeert voortdurend het probleem te verschuiven, waardoor het lijkt dat men het ook onder controle heeft, maar dat is duidelijk niet het geval. Hierdoor is er ook over een menselijke aanpak van de problematiek al helemaal geen sprake. De burgemeesters en politiediensten worden aan hun lot overgelaten. De politiediensten wezen nogmaals op het capaciteitstekort.”
“Walshoutem is de snelwegparking die de laatste jaren het meest heeft te kampen gehad met de problematiek. Het is frappant dat deze parking door minister Peeters (Open VLD) in het nieuwe netwerkplan is opgenomen in de lijst bestemd voor overnachting van het vrachttransport. Deze parking beschikt over geen enkele accommodatie: geen sanitaire voorzieningen, geen shop, geen camera’s en geen hekwerk. Dit terwijl andere, grotere parkings mét accommodatie, de rol van “forenzenparking” krijgen. Burgemeester Gino Debroux is hier absoluut niet over te spreken en zal er op aandringen dat het statuut van de snelwegparking in Walshoutem herzien wordt.”