Truineer Nieuws melden?

Water als de olie van de 21ste eeuw

Ecobeton Water Technologies viert vandaag op het kasteel van Ordingen zijn 110de verjaardag. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in methodes om regenwater te hergebruiken was vandaag te zien op TVL.

Waterbeheer was ook op de gemeenteraad van 31 augustus een hot issue.

© stockbeeld pexels

“Water is de olie van de 21ste eeuw,” zo zegt Luc Vandebeek, directeur van Ecobeton Water Solutions vandaag op TVL.

De afgelopen zomer was er een waar lange periodes van droogte werden afgewisseld met korte hevige regenbuien maar volgens studies van de Vlaamse Overheid zijn deze verre van voldoende om het grondwaterpeil weer voldoende te herstellen na lange droogte.
Ook op de gemeenteraad van afgelopen maandag 31 augustus is het waterbeheer ter spraken gekomen.
Oppositiepartij sp.a kwam met een plan uit Kalmthout om op lokaal niveau de verspilling van regenwater tegen te gaan en om stappen te zetten naar een beter waterbeheer.
Schepen Ingrid Kempeneers reageerde positief op het initiatief maar merkte op dat de milieuambtenaar van de gemeente enkele problemen had ontdekt in het plan en dat na steekproeven in de gemeente het duidelijk was dat er meer onderzoek moest gebeuren voor er een dergelijk plan kon worden goedgekeurd. Wat voor één gemeente werkt, kan namelijk niet zomaar toegepast worden in een andere gemeente.

Oppositiepartij sp.a was teleurgesteld dat hun plan niet werd aanvaard door de meerderheid maar reageerde positief op het feit dat de meerderheid bezig was met plannen rond een betere waterhuishouding.