Truineer Nieuws melden?

Stad Sint-Truiden verleent gunstig advies over het Openbaar Vervoerplan 2021 onder voorwaarden

Maandag 28 september 2020 boog de gemeenteraad van Sint-Truiden zich over het Openbaar Vervoerplan 2021. De gemeenteraad adviseert het Openbaar Vervoersplan 2021 gunstig onder voorwaarden en vraagt dat er rekening wordt gehouden met een beter aanbod aan treinverbindingen in de regio Haspengouw, een kernnetlijn kwalificatie voor de buslijn tussen Landen en Sint-Truiden in een halfuur-frequentie alsook een reguliere lijnverbinding met Heers. Ook voor het vervoeraanbod op maat vraagt de gemeenteraad dat het aanbod blijft behouden, voldoende toegankelijk is en dat er een halte komt aan het opvangcentrum Fedasil.

© Stad Sint-Truiden

Vlaanderen is ingedeeld in vijftien vervoerregio’s. Limburg is er één van. Binnen elke vervoerregio wordt een regionaal mobiliteitsplan opgesteld. Dat plan legt de gezamenlijke mobiliteitsvisie van de lokale besturen voor alle vervoersmiddelen op lange termijn vast. Daarnaast heeft de vervoerregio ook de opdracht een Openbaar Vervoerplan 2021 te ontwikkelen volgens de principes van basisbereikbaarheid.

Het Openbaar Vervoerplan 2021 omvat een plan voor het kernnet, het aanvullend net en het Vervoer op Maat. De gemeenten hebben binnen de vervoerregioraad een adviserende rol voor wat betreft het kernnet en een beslissende rol voor het aanvullende net en Vervoer op Maat. De gemeenteraad adviseert het Openbaar Vervoersplan 2021 gunstig onder voorwaarden zodat er rekening wordt gehouden met enkele voorwaarden en opmerkingen die betrekking hebben tot de 3 lagen: kernnet, aanvullend net en Vervoer op Maat:

– Kernnet als basis
Het kernnet voor de regio Haspengouw dient verder uitgebreid te worden tot een volwaardig aanbod. Dit betekent dat de busverbinding Landen-Sint-Truiden-Hasselt-Genk een kernnetlijn moet worden met een halfuur frequentie. Dit zolang er geen halfuur treinverbindingen zijn tussen Landen-Sint-Truiden-Hasselt-Genk.

– Aanvullend net
Ook de Lijn 26 tussen Sint-Truiden en Heers heeft voldoende potentieel om een reguliere verbinding van te maken. Hierdoor zal er elk uur een busverbinding zijn. Ook de dorpen Engelmanshoven, Gelinden en Groot-Gelmen; de site Safraanberg en het bedrijventerrein van Brustem krijgen bijgevolg een uurfrequentie.

– Vervoer op Maat
Het bestaande aanbod Vervoer op Maat in de zuidelijke zone blijft grotendeels behouden. Toch wordt onderzocht hoe dit kan verbeterd worden zodat er een betere aanknoping kan gebeuren op het kernnet en aanvullend net. Het systeem dat uitgerold wordt dient toegankelijker te werken en minstens een even groot verplaatsingsaanbod in tijd en locatie te kennen.

Het opvangcentrum Fedasil wordt vandaag niet aangedaan door het openbaar vervoer. De gemeenteraad vraagt uitdrukkelijk om deze locatie op te nemen in de bediening van het Vervoer Op Maat.

“Regio Haspengouw en in het bijzonder de stad Sint-Truiden wil inspelen op de toekomstige mobiliteitsuitdagingen. Een goed openbaar vervoersnetwerk is de basis waarbinnen wij op lokaal niveau initiatieven kunnen nemen voor de verbetering van de doorstroming. Verkeersveiligheid en fietsbeleid moeten gezien worden binnen dit groter gegeven om onze stad voor alle inwoners veilig te ontsluiten. Met de voorgestelde adviezen zetten we hierin verdere stappen”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Oppositie keurde plan af

Oppositiepartijen sp.a en Groen vonden het moeilijk om een plan goed te keuren waar nog zoveel vragen bij waren. Zij bedankte het stadsbestuur wel voor de positieve gezamenlijke discussie.