Truineer Nieuws melden?

Speelplein ‘Het Koekje’ op Sint-Pieter krijgt een nieuw kleurtje

Met het project Buitenpret ging de stad Sint-Truiden op zoek naar de behoefte van Truienaren aan toegankelijke kind- en jeugdvriendelijke buurtontmoetingsplaatsen. Ook voor speelplein ‘Het Koekje’ op Sint-Pieter werd een grondige analyse gemaakt en een buurtoverleg georganiseerd om na te gaan hoe het speelterrein kon worden aangepast aan de noden en verlangens van de omwonenden. Het speelplein kreeg intussen al een grondige opknapbeurt met als sluitstuk de kleurrijke opfrissing van de betonnen afsluiting vandaag woensdag 23 september.

Sint-Truiden heeft heel wat leuke speelplekken. De stad onderzocht via het project ‘Buitenpret’, een grootschalige analyse van alle 45 speelterreinen op het grondgebied, hoe deze plekken kunnen worden verfraaid, toegankelijker worden gemaakt of beter kunnen worden afgestemd op de behoeften van de buurt. Na de analyse werd ook een participatietraject gestart waarbij de noden van jong en oud in hun omgeving werden bevraagd. Op basis van deze resultaten kreeg het stadsbestuur meer inzicht in wat er leeft in de buurten, om zo het aanbod beter te kunnen afstemmen op de wensen van de bewoners.

Op woensdag 12 augustus 2019 werd een buurtoverleg georganiseerd voor de omwonenden van speelplein ‘Het Koekje’ op Sint-Pieter (ter hoogte van de Koekestraat en Kwadensteenweg). Tijdens dit overleg werden de resultaten van ‘Buitenpret’ en een voorstel van aanpak voor het speelpleintje besproken. De buurtbewoners kwamen zelf ook met heel wat voorstellen die zoveel mogelijk mee opgenomen werden in de uitwerking van een concreet plan van aanpak.

Persoonlijke toets

“Speelplein ‘Het Koekje’ onderging de voorbije maanden een grondige opknapbeurt. Er werd een nieuw speeltoestel geplaatst, het petanqueterrein is omgetoverd tot een pingpongterrein, het asfaltterrein werd grondig gereinigd en de betonnen afsluiting grenzend aan het speelplein werd gereinigd en vervolgens voorzien van een witte achtergrond. Vandaag mochten geïnteresseerde buurtbewoners, de jongeren van methodeschool Het Kompas en de jongeren van Habbekrats hun creativiteit de vrije loop laten tijdens de (coronaveilige) schilderwerken van de muur. Op die manier krijgt de omheining van het speelplein een kleurrijke en persoonlijke toets”, zegt schepen van Jeugd Johan Mas.

“We gaan actief aan de slag met de resultaten van de Buitenpretstudie en zorgen voor een veilige speelplek voor elk Truiens kind op wandelafstand van hun thuis. Het is absoluut een van onze prioriteiten om een leefbare en veilige omgeving te creëren, waar kinderen in alle vrijheid kunnen spelen en gezinnen elkaar kunnen ontmoeten. Deze buurtspeelpleinen spelen hier een centrale rol in en moeten dan ook beantwoorden de behoeftes van de wijk”, besluit burgemeester Veerle Heeren.