Truineer Nieuws melden?

Sint-Truiden neemt bijkomende maatregelen ter ondersteuning van kwetsbare doelgroepen in functie van de opstart van het schooljaar

De coronacrisis was en is voor heel wat mensen een moeilijke tijd. Zeker voor mensen die het voor de crisis al niet makkelijk hadden, weegt deze periode extra zwaar. De stad Sint-Truiden keurde daarom een pakket aan extra maatregelen goed om een aantal kwetsbare doelgroepen extra te ondersteunen.

Door de coronacrisis hebben heel wat mensen het moeilijk. Ook het OCMW van Sint-Truiden kreeg daardoor de voorbije maanden meer steunvragen dan gewoonlijk. De stad neemt daarom extra maatregelen om de kwetsbaarste mensen uit onze samenleving nog beter te ondersteunen in deze moeilijke periode. Vanuit de Federale en de Vlaamse overheid zijn er daarom bijkomende subsidiëringen voorzien ter compensatie van de te verwachte bijkomende uitgaven van de lokale besturen.

Federaal Covid-Fonds

“Sint-Truiden ontvangt vanuit de Federale overheid een bijkomende subsidie van 214.879 euro voor extra ondersteuning van de gebruikers van het OCMW. Met dit geld zal het lokaal bestuur in eerste instantie een aantal extra acties opzetten in het kader van kinderarmoede. Naast een verhoging van de septembertoelagen met 50%, wordt ook de doelgroep die in aanmerking komt voor kledinggeld fors uitgebreid. Daarnaast zullen alle gezinnen, die vandaag recht hebben op een energietoelage, een eenmalige premie ontvangen van 250 euro ter versterking van hun gezinsbudget. Deze toekenning zal automatisch gebeuren en hiervoor moet dus geen aparte aanvraag worden ingediend”, legt schepen van Sociale Zaken Pascy Monette uit.

Consumptiebon

Sint-Truiden ontvangt daarnaast via het Vlaams Noodfonds een extra budget van 191.557,39 euro.

Met deze middelen ontvangen binnenkort alle inwoners op het grondgebied van Sint-Truiden, die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, consumptiebonnen.

“Op die manier verhogen we enerzijds de koopkracht van mensen met een laag inkomen en geven we anderzijds een extra impuls aan de lokale economie”,  voegt burgemeester Veerle Heeren toe.

De consumptiebonnen hebben een waarde van 25 euro per persoon met een maximum van 100 euro per gezin. Inwoners die recht hebben op een consumptiebon, zullen in de loop van de maand oktober hierover individueel worden aangeschreven. Een aparte aanvraag is hiervoor dus niet nodig.

Voor meer info over de verschillende maatregelen kan je steeds contact opnemen met het Sociaal Huis, Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden, 011 69 70 30, info@ocmw-st-truiden.be