Truineer Nieuws melden?

Nieuw wegdek, maar wel geen fietspad

Dit is de N80 op het grondgebied van Landen. Opvallend… het oogt allemaal heel mooi, maar voor de fiets is er geen plaats. Ook burgemeester Gino Debroux moet dit met lede ogen vaststellen… “Fietspaden waren ook onze wens, maar daar zullen we helaas nog even moeten op wachten. Toch zullen we alweer op deze nagel blijven kloppen”, aldus de burgemeester.

© Gino Debroux
We citeren de burgemeester
We zijn verheugd dat het wegdek van de Steenweg op Sint-Truiden (N80) eindelijk hersteld is! Deze druk bereden gewestweg was dan ook al enkele decennia in erbarmelijke staat. Dit zorgde niet alleen voor onveiligheid, maar tevens voor heel wat overlast bij de bewoners. De stad en haar beleidsmensen hebben door de jaren heen er steeds voor geijverd dat deze steenweg zou heraangelegd worden, op een veilige manier met fietspaden. Deze werken zullen helaas nog even op zich laten wachten.
Dit laatste bleek uit het overleg met de wegbeheerder (AWV Vlaams-Brabant). Hierbij heb ik mijn ongenoegen geuit en gevraagd om de noodzakelijke herstellingswerken zo snel mogelijk uit te voeren. Op 21 februari 2020 schreef ik, in samenspraak met schepen Gerty Lintermans, een brief aan AWV waarbij ik nogmaals aandrong op een snel herstel van het wegdek. Op 25 maart 2020 ontving ik de brief van het afdelingshoofd met de bevestiging dat in het najaar 2020 een grondige herstelbeurt zou uitgevoerd worden.
Velen beleidsverantwoordelijken, in het verleden en in het heden, hebben zich steeds ingezet voor het herstel en de heraanleg van de N80. Met het steeds op dezelfde nagel kloppen bereik je resultaat. Dat hebben we gedaan. Het op de eigen borst kloppen is onvoldoende. Het stadsbestuur zal verder werken opdat de Steenweg op Sint-Truiden ook een veilige weg wordt in de toekomst.