Truineer Nieuws melden?

Nieuw handhavingsplan rond bouwovertredingen in Sint-Truiden

De Truiense gemeenteraad heeft op 28 september een nieuw handhavingsplan voor bouwovertredingen goedgekeurd. De stad wil hiermee vooral inzetten op het voorkomen van bouwmisdrijven en oplossingsgericht in dialoog gaan met overtreders.

© Veerle Heeren

De stad Sint-Truiden stelt haar prioriteiten inzake de handhaving van bouwovertredingen. De gemeenteraad keurde het handhavingsplan goed en focust specifiek op enkele thematische aspecten. Kleine overtredingen met weinig of geen ruimtelijke impact zijn niet langer prioritair.

“Naast overtredingen die het groene landschap van onze regio in gevaar brengen en inbreuken aan waardevolle panden en monumenten, zullen we focussen op het onvergund opdelen van woningen en overtredingen in overstromingsgevoelige zones”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch. “Soepel waar het kan, streng waar het moet”, zo vat de schepen het nieuwe handhavingsbeleid rond bouwovertredingen samen.

“De suggesties uit dit plan worden meegenomen bij de ontwikkeling van een globale visie rond handhaving. Hierbij wordt handhaving niet enkel belicht vanuit het domein van omgeving, maar bijvoorbeeld ook vanuit het perspectief van criminaliteit en overlast. De opmaak van een dergelijk handhavingsplan geeft ook aanleiding tot het opzetten van een participatief traject waarbij de burgers kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden. Dit vergroot het draagvlak voor de handhaving,” besluit burgemeester Veerle Heeren.