Truineer Nieuws melden?

Ghost Bike tot 4 oktober op Groenmarkt

De Fietsersbond van Sint-Truiden hield vandaag een minuut stilte op de Groenmarkt gevolgd door een minuut belsignalen. Ze plaatste er een Ghost Bike. Deze symboliseert het aantal fietsers dat sinds 1 september een verkeersongeval had in ons land. Ze eisen dat er meer aandacht komt voor een veilig fietsbeleid en dat deze stappen sneller worden genomen.

© Mia Aerts

De stad Sint-Truiden heeft de laatste maanden verschillende initiatieven genomen om onze stad fietsvriendelijker en -veiliger te maken. De Fietsersbond is enthousiast over deze stappen maar ziet het allemaal liever meer en sneller gebeuren:

“Ondanks enkele goede initiatieven, zoals schoolstraten en Route2School, komt de omschakeling naar een veilige fietsomgeving naar school en werk te traag op gang. De Fietsersbond roept het stadsbestuur daarom met aandrang op om op korte termijn effectieve maatregelen in te voeren.”

De Fietsersbond roept onder andere op tot meer snelheidscontroles in de zone 30 en het verbreden van fietssuggestiestroken van 1,5m naar 2m.
De Fietsersbond van Sint-Truiden sluit hun oproep af met een warme oproep naar alle weggebruikers.

“Ook wij allen als weggebruiker dragen een verantwoordelijkheid. Automobilist, fietser en voetganger, laten we elkaar respecteren!”

In Sint-Truiden verongelukte er nog geen fietsers in de periode die de Fietsersbond aanhaalt.