Truineer Nieuws melden?

Geen winnaars in kortgeding rond mondmaskers

Het kortgeding dat Alexander Gilen aanspant kent geen winnaar: rechter oordeelt dat er geen sprake is van hoogdringendheid en doet bijgevolg geen uitspraak.

© Alexander Gilen

Alexander Gilen: “De rechter gaat akkoord dat de burgemeester mij wel degelijk schade kan berokkenen. Tijdens het 6 weken durend kortgeding heeft de burgemeester het eerste besluit opgeheven en vervangen door een ander. Dat tweede besluit was beter gemotiveerd en ze heeft daarbij rekening gehouden met  een aantal van mijn juridische bewaren. Het stak nu wel beter in elkaar, maar er was nog altijd niet aangetoond waarom een dergelijke algemene mondmaskerplicht nu altijd en overal nodig is in Sint-Truiden.

Met de aanpassingen wilde de burgemeester overduidelijk de procedure zonder voorwerp maken. Op dat tweede besluit valt echter ook veel kritiek te leveren. Zo is het nog altijd niet voldoende juridisch onderbouwd. Jammer genoeg doet de rechter daar geen uitspraak over. De rechter spreekt zich enkel uit over de vraag er dringend een uitspraak nodig is.

Dat het dragen van een mondmasker in een lege straat een urgent vonnis vereist leek mij  een evidentie. Voor een uitspraak ten gronde is het nu nog maanden wachten. Dat men 6! weken nodig heeft om tot de conclusie te komen dat iets niet urgent is is hemeltergend.

Ik moet dan ook concluderen dat burgemeesters zich in dit land blijkbaar zowat alles mogen permitteren, want de corona-epidemie zal reeds voorbij zijn wanneer er een dergelijke uitspraak ten gronde is. Ik zal dan ook enkel een schadevergoeding kunnen vorderen.”

Voorlopig blijft de mondmaskerplicht dus gelden binnen de vesten, dag en nacht. Het is afwachten tot de stad Sint-Truiden versoepelingen doorvoert zoals de experten hebben opgeroepen. In andere steden is de plicht beperkt tot drukke winkelstraten en beperkt in tijd van drukte.”