Truineer Nieuws melden?

Expertenteam van Sint-Trudo haalt 33.000 euro aan subsidie binnen

De Koning Boudewijnstichting kent een subsidie van meer dan 33.000 euro toe aan Sint-Trudo Ziekenhuis. Het ziekenhuis zal deze middelen inzetten om expertise uit te wisselen met residentiële zorginstellingen uit de buurt op vlak van preventie en controle van infecties. 

© Facebook Sint-Trudo

Tijdens de coronaperiode bleek de nood aan ondersteuning en expertise enorm hoog bij zorginstellingen in de omgeving Sint-Truiden. Het Truiens ziekenhuis startte op dat moment in recordtempo met de uitwisseling van expertise met haar zorgpartners rond hygiënische maatregelen en hoe die effectief moeten toegepast worden. Het werd vrij snel duidelijk dat de zorgpartners deze samenwerking willen verderzetten.

Dankzij deze subsidie zal dat nu mogelijk zijn. Onder de noemer SOS TRUDO kunnen zorgpartners behoeftes aan expertise neerleggen bij het ziekenhuis rond drie domeinen:

– Sint-Trudo biedt vormingen aan vanuit de dienst ziekenhuishygiëne ter preventie controle van allerlei infecties en virussen.
– Het ziekenhuis zal woonzorgcentra kunnen bijstaan in het uitwerken van een noodplan om zo te anticiperen op urgente vraagstukken.
– Sint-Trudo zal op afroep audits kunnen doen bij de woonzorgcentra omtrent het praktisch inrichten van hygiënemaatregelen.

SOS TRUDO-team

“Het SOS TRUDO-team bestaat uit verschillende experten van Sint-Trudo Ziekenhuis, zijnde ziekenhuishygiënisten, klinisch bioloog en stafmedewerker transmurale zorg, met ruggensteun van haar medisch departement geriatrie, opleidingscentrum en directie”, vertelt Ilse van Berkom, stafmedewerker transmurale zorg bij Sint-Trudo en in die rol coördinator van het SOS TRUDO-project.

“De gezondheid van de inwoners van Sint-Truiden en omgeving is enorm belangrijk voor ons ziekenhuis. Gezien we veel medische, organisatorische en reglementaire expertise in huis hebben, zien we voor het ziekenhuis een duidelijke rol en verantwoordelijkheid om deze expertise in te zetten niet alleen voor onze patiënten, maar ook om dit te delen met andere partner-organisaties.

Tijdens de COVID-19 crisis is door het nauwe contact met de woonzorgcentra in Sint-Truiden en omstreken, WIRIC en ASSTER al vrij snel heel duidelijk naar voor gekomen dat er bij woonzorgcentra een acute nood was aan expertise rond preventie en controle van infecties. Als JCI-geaccrediteerd ziekenhuis zijn preventiemaatregelen rond hygiëne en infectiebestrijding zeer strikt georganiseerd en toegepast in ons ziekenhuis. Sint-Trudo heeft bovendien al meer dan 10 jaar een eigen opleidingscentrum voor zowel interne, alsook externe medewerkers van partners. Onze ervaring in online trainingen die we ondertussen hebben opgebouwd zullen we blijven gebruiken, naast plaatsbezoeken, die we enkel doen indien noodzakelijk en uiteraard onder de nodige veiligheidsmaatregelen.”

Constructieve samenwerking

Liesbeth Leclere is directeur van de Truiense woonzorgcentra Villa Rosa en ’t Meiland (Het Zorgbedrijf Sint-Truiden) en in die rol direct betrokken bij dit project. “Wij hebben enorm veel gehad aan de helpende hand van het ziekenhuis die ons tijdens de coronacrisis geboden werd. De plaatsbezoeken van het expertenteam, en meer bepaald Ruben Nuyttens als ziekenhuishygiënist, waren meer dan nuttig. We kregen hierbij directe ondersteuning over hoe we gebruik moesten maken van de persoonsbeschermende materialen en maatregelen, alsook de inrichting van een COVID en niet-COVID afdeling binnen onze woonzorgcentra.”, aldus Liesbeth Leclere.

Zij vult aan: “Ook tijdens de rustigere zomerperiode zijn we trainingen blijven krijgen van Ruben Nuyttens. Ons volledige personeel werd nog eens getraind in het gebruik van beschermmaatregelen en infectiepreventie in het algemeen. We hebben hier al veel van opgestoken en kunnen toepassen in onze dagelijkse werking. Daarnaast is het ook mooi meegenomen dat we persoonlijk én als organisaties onderling mekaar op zeer korte tijd beter hebben leren kennen. Dat komt de procesverbetering in de onderlinge samenwerking enorm ten goede.”

“Kortom, we zijn heel blij dat we rond preventie nu op een structurele manier beroep kunnen doen op het ziekenhuis én in urgente situaties.”