Truineer Nieuws melden?

Exclusief: De archeologische vondsten van de Groenmarkt en ons Truiens Erfgoeddepot

De werken op de Groenmarkt zijn afgerond en de Truienaren kunnen genieten van een nieuw, gezellig plein in het stadscentrum. Maar de heraanleg van het plein legde ook heel wat bloot over het verleden van onze gemeente.
Schepen Jelle Engelbosch gaf aan Truineer een stand van zaken over de archeologische vondsten van de Groenmarkt en over het erfgoeddepot in de Gazo.

Enkele van de vondsten van de Groenmarkt. De skeletten die bewaard bleven zijn al gewassen en ingepakt. Sommige zijn verzonden naar universiteiten voor verder onderzoek.
© Stad Sint-Truiden

Al in 2017, toen de eerste steekproeven werden uitgevoerd voor de grote heraanleg van de Groenmarkt, wisten archeologen dat de Groenmarkt heel wat kon prijsgeven over het middeleeuwse verleden van Sint-Truiden.
De onderzoekers meenden dat rond de Onze-Lieve-Vrouw kerk een begraafplaats. Uiteindelijk werden verschillende graven en de resten van een 13de eeuwse Klerkenkapel. Hier werden de elites van Sint-Truiden begraven.

Erfgoedstad had nood aan een depot

De Klerkenkapel is vereeuwigd in een aftekening op de nieuwe Groenmarkt. Maar wat met de vondsten? Schepen Jelle Engelbosch zegt ons dat de stad inzag dat er nood zou zijn aan een opslagplaats voor al deze historische vondsten.

“Het erfgoeddepot is ondergebracht in de Gazo en zal begin 2021 in gebruik worden genomen. Maar momenteel liggen er al vondsten in het depot. De gewassen en ingepakte skeletten (zo een 780 dozen) zijn al naar het depot gebracht.  Ook enkele stalen zoals onderdelen van de klerkenkapel, maalstenen en een mogelijke kanonskogel zijn aanwezig. Het aardewerk, metalen en textiel blijft nog even voor onderzoek bij Aron bvba voor verder onderzoek in het kader van de opmaak van het eindrapport.
We proberen ook een goed bewaarde houten grafkist te conserveren”, zegt schepen Jelle Engelbosch.

Maalstenen en andere stalen van de Groenmarktsite zijn al ondergebracht in het depot.
Erfgoeddepot voor Haspengouw

Het erfgoeddepot in de Gazo zal niet alleen dienen om de vondsten van onze Trudostad onder te brengen.

“Vorig jaar hebben we een archeoloog aangeworven om over onze vondsten en het depot te waken. Om deze post te bekostigen hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten met verschillende gemeenten. We krijgen door deze samenwerking subsidies.”

Gemeenten die archeologische vondsten aantreffen hebben immers een bewaringsplicht. Sint-Truiden ontpopt zich zo tot de bewaarplaats van het materieel erfgoed van Haspengouw. Onder andere Alken, Borgloon, Heers en Gingelom gingen al in op de samenwerking.

Info

Wie meer informatie wilt over de opgravingen op de Groenmarkt kan een kijkje nemen op de website van de Geschied- en Heemkundige kring van Sint-Truiden. Zij hebben een timeline van de opgravingen opgenomen onder de tab ‘Werkgroep archeologie.’
Neem zeker ook een kijkje op de website van Erfgoud voor een breed overzicht van de geschiedenis van onze stad.

Helemaal gebeten door ons lokaal verleden? Ga dan zeker kijken op de website van Erfgoed Haspengouw voor nieuws, activiteiten en informatie.

.