Truineer Nieuws melden?

Burgemeester Els Robeyns (Wellen) ontstemd omwille van persartikel fusie

HBVL meldt vandaag dat Alken, Wellen, Borgloon, Heers en Kortessem aan een gemeentefusie denken. Burgemeester Els Robeyns van Wellen geloofde vanochtend haar eigen ogen niet toen ze de voorpagina van de krant las en reageert verbolgen.

We citeren de burgemeester
Onvoorstelbaar dat men tot zo’n krantenkop komt. Dat fusies de natte droom van sommige politici zijn dat wist ik al maar blijkbaar ook van sommige journalisten.
“Zoals ik al vorige gemeenteraad gezegd heb gaan we met de 5 burgemeesters van de politiezone en de algemeen directeurs samen zitten om te zien wat de noden en behoeften zijn en hoe we elkaar daar door samen te werken eventueel bij kunnen helpen. Ondertussen is er ook een datum voor dat overleg nl 9 oktober.
Er is voor alle duidelijkheid tot nu toe aan mij geen enkele concrete vraag voor fusie gericht. Het lijkt mij dan ook niet zinvol om een commissie op te richten om een fusie te onderzoeken (want dat was wat op de agenda van de gemeenteraad stond).
Want welke fusie zou die commissie dan moeten onderzoeken:
Alken – wellen
Alken – wellen – Borgloon
Alken – Nieuwerkerken – wellen
Wellen – Borgloon – Heers
Wellen – Borgloon – kortessem
Kortessem – Wellen – Diepenbeek
Tongeren – borgloon – wellen
Wellen – Borgloon – kortessem – Heers
Alken – kortessem – wellen
…………
Zo kan ik nog een tijdje door gaan.
Mij lijkt het verstandiger en zinvoller om in oktober naar elkaar te luisteren en te horen wat iedereen wil en verwacht in plaats van nu commissies op te richten waarvan niet duidelijk is wat ze moeten onderzoeken.
Ik wil daar nog aan toevoegen dat we het doel nooit uit het oog mogen verliezen. De doelstelling moet voor mij steeds zijn: zorgen voor betere kwalitatieve dienstverlening aan onze inwoners. Voor sommige is een fusie op zich precies een doel, daar ben ik het absoluut niet mee eens!
Fusies kunnen misschien een middel zijn net zoals samenwerken dat kan zijn. Iedereen weet dat ik grote twijfels en bedenkingen bij fusies heb omdat ik vrees dat de afstand tot de inwoners te groot zal worden en het kostenplaatje alleen maar zal toenemen.
De doelstelling nl.zorgen voor betere kwalitatieve dienstverlening moet steeds vooropgesteld worden.
Alle gemeentebesturen staan daar voor grote uitdagingen, kleine maar zeker ook grotere, en we moeten zeker bekijken hoe we elkaar kunnen helpen. Dat begint met open en constructief naar elkaar te luisteren en dat gaan we doen.