Truineer Nieuws melden?

Wat met de parkeerplaatsen in de winkelstraten? Leden van NVA willen ze terug vrijgeven

Op 11 mei besliste het schepencollege dat de Shop&Go parkeerplaatsen in onze winkelstraten niet meer gebruikt mochten worden om een goede en veilige doorstroom van wandelaars te garanderen. Dit in het kader van de coronamaatregelen. Peter Deltour en Gunther Dauw van NVA vragen nu dat deze parkeerplaatsen weer vrij komen. Volgens burgemeester Veerle Heeren wordt de problematiek in het eerstvolgende schepencollege in zijn totaliteit te besproken.

© Archieffoto Luikerstraat Google Maps

Opdat wandelaars een veilige afstand van elkaar zouden houden tijdens het shoppen, werden er in de winkelstraten wandelrichtingen aangebracht. Iedereen moet zich immers zoveel mogelijk rechts houden. De parkeerplaatsen worden dan weer gebruikt om shoppers de kans te geven zoveel mogelijk afstand te bewaren van elkaar.  “Het was ook daarom dat het college van burgemeester en schepenen besliste om aan de achterkant van het Sint-Martenplein 10 extra parkeerplaatsen in te richten ter compensatie van de verloren parkeerplaatsen. Ook kunnen shoppers bijvoorbeeld 1 uur gratis parkeren in de ondergrondse parkeergarage”, zegt burgemeester Veerle Heeren. De beslissing kende geen specifieke einddatum toen ze werd goedgekeurd op het schepencollege.

Gemeenteraadsleden vragen vrijgave parkeerplaatsen

Volgens Peter Deltour en Günther Dauw van meerderheidspartij N-VA is het onnodig om de parkeerplaatsen vrij te houden. “Nu er een mondmaskerplicht is en het verboden is om met je gezin uitgebreid te gaan shoppen, is er geen reden meer om deze parkeerplaatsen nog langer te barricaderen met bloembakken”, zeggen Peter Deltour en Günther Dauw. “Het is onbegrijpelijk dat de burgemeester zonder enig overleg beslist om deze parkeerplaatsen tot 31 december te schrappen. Onze handelaars moeten het nu hebben van runshoppers die snel een boodschap komen doen.” Burgemeester Heeren reageerde ondertussen dat er bij de beslissing geen termijn vastgelegd werd. De informatie op de bordjes is ter goeder trouw geplaatst door de mensen van het stadswerkhuis.

Geen tweede golf omdat maatregelen werken

De Stad Sint-Truiden nam een hele reeks maatregelen om de Truienaar veilig naar het stadscentrum te trekken na de lockdown. Zo zijn er de ontsmettingspalen, is er de mondmaskerplicht in de stadskern en werden de terrassen van de horeca uitgebreid om de regels van social distancing te garanderen. “Het feit dat we op dit ogenblik geen tweede corona golf kennen in onze stad, wil zeggen dat onze maatregelen effect hebben,” zegt burgemeester Veerle Heeren. “Op het eerstvolgend schepencollege zullen we de problematiek in zijn totaliteit bespreken.”