Uitbater gezocht voor ‘De Winning’

De gemeente Gingelom zoekt een uitbater voor de cafetaria van sporthal ‘De Winning’ in Montenaken en maakte intussen de voorwaarden bekend.

De gemeente Gingelom is op zoek naar een uitbater voor de cafetaria in sporthal De Winning in Montenaken.
Deze uitbating gebeurt onder de vorm van een concessie voor een termijn van 9 jaar.
De uitbater kan kiezen om een concessie aan te gaan voor het geheel (cafetaria op gelijkvloers én appartement op de verdieping) of enkel voor de cafetaria. De concessievergoeding bedraagt € 1.400 met appartement en € 750 zonder appartement.
Bovendien wordt voor de eerste 6 maanden een opstartreductie van 50% toegekend op de concessievergoeding.
Indien u interesse heeft voor de uitbating van deze cafetaria kunt u de gewijzigde concessievoorwaarden en het inschrijvingsformulier verkrijgen via 011 88 04 72 of secretariaat@gingelom.be. Alle documenten zijn ook terug te vinden op www.gingelom.be.
Inschrijvingen dienen het gemeentebestuur van Gingelom te bereiken voor woensdag 30 september 2020 om 10u00 hetzij per aangetekend schrijven, hetzij middels afgifte tegen ontvangstbewijs.