Truineer Nieuws melden?

Stadsbestuur trekt ongeveer 350.000 euro uit voor ondersteuning van verenigingen in Sint-Truiden

De stad Sint-Truiden kent een bruisend verenigingsleven. Door de coronacrisis is de werking van de diverse verenigingen de voorbije maanden noodgedwongen erg beperkt geweest en hebben ze geen extra inkomsten, zoals uit kien- en eetavonden, kunnen verwerven. De stad Sint-Truiden wil het verenigingsleven dan ook maximaal ondersteunen in zijn basis-en kwaliteitswerking en trekt hiervoor ongeveer 350.000 euro voor uit.

© Pexels stockbeeld

In juni lanceerde het stadsbestuur van Sint-Truiden verschillende pijlers van ‘IMPACT’, het relanceplan voor de hoofdstad van Haspengouw. Met IMPACT-levenskwaliteit stelt de stad Sint-Truiden initiatieven voor en maakt het budget vrij voor vrijetijdsactiviteiten in de sectoren cultuur, jeugd en sport. In het kader van dit plan heeft de gemeenteraad van 29 juni 2020 beslist dat de verenigingen nog deze zomer hun basis- en kwaliteitssubsidie krijgen, gebaseerd op het gemiddelde van wat ze de afgelopen drie jaar hebben gekregen. Tevens werd beslist dat 343 verenigingen bovenop dit bedrag een surplus van ongeveer 115.000 euro krijgen (of 50 % extra budget ter beschikking om te verdelen).

Vlaams Noodfonds

In het financieel meerjarenplan werd 232.000 euro voorzien voor de ondersteuning van het verenigingsleven via diverse subsidiereglementen. De verenigingen krijgen nu de basis- en kwaliteitssubsidies uitbetaald op basis van het gemiddelde van wat ze de laatste drie jaren jaarlijks hebben ontvangen volgens de bestaande reglementen. Daarenboven ontvangt de stad Sint-Truiden vanuit het Vlaamse Noodfonds voor de compensatie van de coronaschade een tussenkomst voor jeugd, sport en cultuur. Ongeveer 115.000 euro van dit budget zal in eerste instantie bovenop de reguliere subsidiemiddelen aangewend worden voor de directe ondersteuning van de basis- en kwaliteitswerking van 343 verenigingen.

Impactbevraging

“We hebben de voorbije maanden een impactbevraging georganiseerd bij alle verenigingen rond hun noden en bezorgdheden. De resultaten van deze bevraging worden geanalyseerd en op basis hiervan zullen, in samenspraak met de adviesraden, concrete acties worden georganiseerd om verenigingen te ondersteunen met de veilige heropstart van hun werking volgens de geldende protocollen”, zegt schepen van Buurtwerking, Cultuur, Senioren en Sport Jurgen Reniers.

Financiële ondersteuning

“Jaarlijks steunen wij onze verenigingen voor zo’n 232.000 euro. Dit jaar verhogen we dit met 50% naar ongeveer 350.000 euro. We onderzoeken ook welke bijkomende steunmaatregelen mogelijk zijn”, vult schepen van Financiën Jo François aan.

“Veel verenigingen vergaren extra inkomsten voor hun werking via het organiseren van eetavonden, kienavonden en andere activiteiten. Door de opgelegde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, konden veel van deze activiteiten niet doorgaan. Deze extra financiële ondersteuning komt dus voor veel verenigingen als geroepen”, zegt schepen van Jeugd Johan Mas. 

Sociale cohesie

“We hebben de voorbije maanden gemerkt dat heel wat vrijwilligers van verschillende verenigingen zich hebben ingezet om ouderen en hulpbehoevenden te ondersteunen en hen een hart onder de riem te steken. Een rijk verenigingsleven draagt bij aan de sociale cohesie in een stad en de levenskwaliteit van onze inwoners. Vandaar dat we alle verenigingen in onze stad willen ondersteunen en aanmoedigen om hun werking op een veilige manier verder te zetten”, besluit burgemeester Veerle Heeren.